Σ. Φάμελλος: «Μειώνουμε την πλαστική σακούλα σημαίνει αλλάζουμε την καταναλωτική συμπεριφορά, το εμπόριο και τη βιομηχανία, με γνώμονα το περιβάλλον» (11-08-2017)

Σ. Φάμελλος: «Μειώνουμε την πλαστική σακούλα σημαίνει αλλάζουμε την καταναλωτική συμπεριφορά, το εμπόριο και τη βιομηχανία, με γνώμονα το περιβάλλον»    Αθήνα, 11-08-2017  ...

Σ. Φάμελλος: «Να βγάλουμε την πλαστική σακούλα από τις καταναλωτικές μας συνήθειες» (10-08-2017)

Σ. Φάμελλος: «Να βγάλουμε την πλαστική σακούλα από τις καταναλωτικές μας συνήθειες»  Αθήνα,10.8.2017      Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2812/10.8.2017 η με αριθμ. 180036/952/10.8.2017 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, του...

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ΚΥΑ «Διάθεση υγρών αποβλήτων» (10-08-2017)

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διάθεση υγρών αποβλήτων» στον ακόλουθο ιστότοπο της ανοικτής διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/minenv/?p=8797.

Βασικός σκοπός της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στα υδατικά συστήματα αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου αειφορικής διαχείρισης, το οποίο αποτρέπει την υποβάθμιση, προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση όλων των υδατικών πόρων, προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, ενισχύει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της απόρριψης ορισμένων επικίνδυνων ρυπαντών που προσδιορίζονται και επικαιροποιούνται σε ειδικούς καταλόγους ουσιών προτεραιότητας.