Τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την Προστασία του Περιβάλλοντος με θέμα: Αντιμετώπιση της θαλάσσια ρύπανσης στο Σαρωνικό από τη βύθιση του Δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» (20/09/2017)

Τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την Προστασία του Περιβάλλοντος με θέμα: Αντιμετώπιση της θαλάσσια ρύπανσης στο Σαρωνικό από τη βύθιση του Δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» (20/09/2017)

Τοποθέτηση Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, κατά την επί των άρθρων συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Σχεδίου Νόμου «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 07-04-2017

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου κατά την επί των άρθρων συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Σχεδίου Νόμου «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Τοποθέτηση Αν. ΥΠΕN, Σωκράτη Φάμελλου, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Σχεδίου Νόμου «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 06/04/2017

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Σχεδίου Νόμου «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».