Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοτνος & Ενέργειας, Σ. Φάμελλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δημήτριου Μάρδα με θέμα: «Μυδοκαλλιέργειες: Σημαντικές απώλειες εσόδων για το δημόσιο η αδυναμία νέων αδειοδοτήσεων και οι παράνομες δραστηριότητες» (08-12-2017)

Παρακολουθήστε την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δημήτριου Μάρδα με θέμα: «Μυδοκαλλιέργειες: Σημαντικές απώλειες εσόδων για το δημόσιο η αδυναμία νέων αδειοδοτήσεων και οι παράνομες δραστηριότητες» (08-12-2017)

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σ. Φάμελλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Γ. Γεωργαντά με θέμα: «Μη κάλυψη ατομικών αναγκών κατά παράβαση του νόμου » (08-12-2017)

Παρακολουθήστε την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Γεωργίου Γεωργαντά με θέμα: «Μη κάλυψη ατομικών αναγκών κατά παράβαση του νόμου » (08-12-2017)

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σ. Φάμελλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο: «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» (01/11/2017)

Παρακολουθήστε την ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σ. Φάμελλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο: «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» (01/11/2017)