Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού και Ενέργειας Σ. Φάμελλου σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ Αθ. Παπαχριστόπουλου με θέμα: «Σοβαρές διαστάσεις του θέματος των μεδουσών σε Κορινθιακό & Πατραϊκό Κόλπο» (31/07/2017)

Παρακολουθήστε την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού και Ενέργειας Σ. Φάμελλου σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ Αθ. Παπαχριστόπουλου με θέμα: «Σοβαρές διαστάσεις του θέματος των μεδουσών σε Κορινθιακό & Πατραϊκό Κόλπο» (31/07/2017)....

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση τροπολογίας με θέμα «Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών» στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις” (26/07/2017)

Παρακολουθήστε την ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση τροπολογίας με θέμα «Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων κατά του...

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Παρακολουθήστε την ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»...