Τελευταία Νέα

Newsletter

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης η πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης” (05-12-2017)

«Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ρύπανσης δεν είναι πολιτικά ουδέτεροι ζητήματα. Έχουν ισχυρό πολιτικό πρόσημο και συνδέονται με τον περιβαλλοντικό έλεγχο, με την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισοτιμία και την αναδιανομή πλούτου μεταξύ χωρών και πολιτών», υπογράμμισε σήμερα ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσημη τοποθέτησή του στην 3η Σύνοδο της Περιβαλλοντικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNEA 3), που πραγματοποιείται στο Ναϊρόμπι της Κένυας με βασικό θέμα την αντιμετώπιση της ρύπανσης. «Τα φτωχότερα κράτη και οι πολίτες με χαμηλό εισόδημα είναι πάντα πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής», και «για το λόγο αυτό θα πρέπει οι εύπορες κοινωνικές τάξεις και τα εύπορα κράτη να συνεισφέρουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρύπανσης και των επιπτώσεών της, που πολύ συχνά, και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργούνται και από τις δικές τους επιχειρήσεις», τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Διαβάστε Περισσότερα

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: «Δεν νοείται παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς κυκλική οικονομία» (01-12-2017)

Η κυκλική οικονομία αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα μας, και υποστηρίζεται από μεταρρυθμίσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία», ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία που απηύθυνε στην ημερίδα «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα», που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στη Σπάρτη. Συγκεκριμένα, ο Αν. ΥΠΕΝ παρουσίασε τους βασικούς άξονες κυκλικής οικονομίας και δημόσιας πολιτικής, όπως είναι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ώστε να ολοκληρώνεται ο κύκλος των προϊόντων, για παράδειγμα η μετατροπή των αποβλήτων των τροφίμων σε λίπασμα και ποιες θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές τους, η επαναχρησιμοποίηση στα δημόσια έργα αποβλήτων που προέρχονται από υλικά κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς επίσης τα οικονομικά εργαλεία που θα χρειαστούν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις της κυκλικής οικονομίας, αλλά και η παρακολούθηση της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στη δημόσια πολιτική.

Διαβάστε Περισσότερα

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: «Φυσικό περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιέχονται από κοινού στη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης» (30-11-2017)

Στο τεχνικό σεμινάριο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας» που πραγματοποιεί σήμερα και αύριο το ΥΠΕΝ, κατόπιν επίσημου αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε ότι «η διοργάνωση και διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε σε τεχνικό επίπεδο θέματα, ιδέες και προτάσεις προκειμένου να συγκεραστούν δύο στόχοι οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκη αντικρουόμενοι: η προστασία και διατήρηση του μοναδικού φυσικού κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα μας, αλλά και η προσπάθεια, παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική, για διείσδυση των ΑΠΕ και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.Το φυσικό περιβάλλον και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιέχονται, από κοινού και όχι σε αντίθεση, στη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης «.

Διαβάστε Περισσότερα
Print Friendly