Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της δυσοσμίας σε Δυτική Αττική και Πειραιά, από το ΥΠΕΝ και την Περιφέρεια Αττικής
  Αθήνα, 20/09/2017
 
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο ΥΠΕΝ, μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, και των  κ.κ. Ι. Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής και Γ. Γαβρίλη, Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, με θέμα τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα δυσοσμίας στις περιοχές Δυτικής Αττικής και Πειραιά, αποφασίστηκε η συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να διατυπωθεί άμεσα ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η άμεση δειγματοληψία ατμοσφαιρικών ρύπων στη Δυτική Αττική και τον Πειραιά, σε συνεργασία με κατάλληλο εργαστήριο, ώστε να διαπιστωθεί η πηγή των αερίων ρύπων και της δυσοσμίας, η αναβάθμιση του δικτύου σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και η οργάνωση μικτών κλιμακίων ελέγχου με τους Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και των εμπλεκόμενων Δήμων, με σκοπό τον έλεγχο δραστηριοτήτων οι οποίες μπορεί να συνδέονται με τα περιστατικά ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Δυτική Αττική και τον Πειραιά.
Επιπλέον, αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθούν δράσεις παρακολούθησης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της  κοινωνικής ευθύνης, αλλά και να εξειδικευθεί κατάλογος ρυπασμένων χώρων με επικίνδυνα απόβλητα για την ενεργοποίηση είτε των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε της νομοθεσίας της περιβαλλοντικής ευθύνης, με στόχο την  εξυγίανσή τους, την απομάκρυνση και προβλεπόμενη επεξεργασία των αποβλήτων.
Θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν και η αποτύπωση – ενοποίηση δεδομένων από περιβαλλοντικούς ελέγχους όλων των υπεύθυνων δομών στη Δυτική Αττική και τον Πειραιά, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τα θέματα εφαρμογής της συνθήκης ΣΕΒΕΖΟ ως προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, όπως και η λειτουργία  των λιμενικών εγκαταστάσεων σε σχέση με τη χρήση και αποθήκευση καυσίμων της ευρύτερης περιοχής.
Η υλοποίηση όλων των παραπάνω με ταυτόχρονη εξασφάλιση των πόρων αποτελεί κοινό στόχο όλων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διοικητικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες, ώστε εντός μίας εβδομάδας να ανακοινωθεί το πλήρες σχέδιο των ενεργειών, που θα στηρίζονται στην αξία και τη στρατηγική σημασία που έχει η βιώσιμη ανάπτυξη για τη Δυτική Αττική και τον Πειραιά. Δηλαδή, ότι το περιβάλλον αποτελεί παραγωγικό και αναπτυξιακό πόρο, αλλά και στοιχείο της ποιότητας ζωής και δεν μπορεί να υποτιμάται. Αντίθετα, τίθεται ως προτεραιότητα από την πολιτεία και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, οι οποίες καλούν όλη την οικονομική και παραγωγική κοινότητα να ενσωματώσει τις αρχές αυτές στη λειτουργία της στην περιοχή.

 

Print Friendly, PDF & Email