Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος: “Απαιτείται ισχυροποίηση των πολιτικών της Ευρώπης για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον,
με ιδιαίτερη ενίσχυση για τις χώρες της Μεσογείου”
  Αθήνα, 02/03/2018
Ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος, χαιρετίζοντας την έναρξη της διημερίδας με θέμα  «Η εφαρμογή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος», που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοπoικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, τους διοργανωτές και τα στελέχη της ΕΕ/Commision και αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό δυναμικό βιοποικιλότητας,  φυσικού κεφαλαίου και προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας και στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα θέματα βιοποικιλότητας.
“Η χώρα μας διαθέτει και φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας, το οποίο είναι ευρωπαϊκή κληρονομιά και κεφάλαιο. Είμαστε περήφανοι για την ύπαρξη αυτού του δυναμικού, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι πρέπει στο επίπεδο της Ευρώπης να ασκούνται ενιαίες πολιτικές για αυτά τα θέματα και η βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα της Μεσογείου, να αντιμετωπίζεται ως κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά. Αυτό είναι ένα θέμα που το θέτουμε κατ’ επανάληψη στα Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ. Πρέπει να υπάρχουν ενιαίες ευρωπαϊκές πολιτικές, με αποκεντρωμένη πρόνοια, για τις χώρες του Νότου και της Μεσογείου, οι οποίες συχνά δεν μπορούν να διαθέσουν τους ανάλογους χρηματικούς πόρους και τη γνώση που απαιτούνται για τη διαχείριση της πλούσιας βιοποικιλότητας που έχουν. Η Ελλάδα, ανεξάρτητα από τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της πολιτικής για το φυσικό κεφάλαιο, γιατί πιστεύουμε ιδιαίτερα σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον στην ανάσχεση της απώλειας δυναμικού για τη βιοποικιλότητα και δεύτερον στην ενίσχυση των υπηρεσιών που τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες. Και τα δύο αυτά είναι ζητήματα στα οποία θα πρέπει να επενδύσουμε και επιστημονική έρευνα και εργασία, αλλά και άσκηση δημόσιας πολιτικής”, επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ.
Συνεχίζοντας ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε χαρακτηριστικά: “Θεωρούμε αναπόσπαστα συνδεδεμένη την τοπική και την εθνική ανάπτυξη με τα ζητήματα του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα δυστυχώς το τελευταίο διάστημα ξαναγίνεται μια συζήτηση για το αν το φυσικό κεφάλαιο και το περιβάλλον γενικά αποτελούν τροχοπέδη της ανάπτυξης. Νομίζω ότι χρειάζεται να δηλώσουμε για ακόμα μία φορά ότι το περιβάλλον μαζί με την ιστορία μας, την κληρονομιά μας, είναι τα δύο βασικά στοιχεία της ταυτότητας της Ελλάδας. Το περιβάλλον είναι ποιότητα ζωής, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και αναπτυξιακός πόρος, τον οποίο, αν δεν το λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, το πιο πιθανό είναι ότι θα τον υπερκαταναλώσουμε και στο τέλος θα τον φθείρουμε”, και προχώρησε σημειώνοντας ότι “θα ήταν τραγικό και επιστημονικό και πολιτικό λάθος, αν κάποιος προσπαθούσε να υποτιμήσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και εκτίμησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού στη βάση της αειφορίας”.
“Το παγκόσμιο περίγραμμα που οφείλει να χαρακτηρίζει όλες τις πολιτικές έχει δύο βασικούς πυλώνες”, ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ και συνέχισε: “Το ένα είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι SDG, για το 2030, που θεωρούμε ότι είναι ο κανόνας, πάνω στον οποίο θα πρέπει να εντάσσεται το σύνολο των ασκούμενων πολιτικών σε όλα τα πεδία της πολιτικής της οικονομίας, της κοινωνίας, και του περιβάλλοντος. Το δεύτερο είναι η συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς στη χώρα μας πολλές φορές οι δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν, ίσως και χωρίς τη θέλησή μας, είχαν ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούμε από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, να μεγεθυνθούν τα αρνητικά χαρακτηριστικά της φτώχειας, της ανεργίας και του αποκλεισμού όσον αφορά το δικαίωμα της πρόσβασης στην παιδεία ή στην υγεία”.
Ο Αν. ΥΠΕΝ τόνισε ότι πλέον το ΥΠΕΝ έχει λάβει πολλά συγκεκριμένα μέτρα το τελευταίο διάστημα  που έχουν δημιουργήσει ένα καινούργιο πλαίσιο για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και ανέφερε επιγραμματικά:
* Τη δημιουργία Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας στο ΥΠΕΝ, από τμήμα που ήταν προηγουμένως.
*Την έγκριση του ολοκληρωμένου έργου LIFE IP στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας.
* Την εξεύρεση των πόρων και την ανάθεση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και των σχεδίων διαχείρισης για όλες τις περιοχές NATURA, ένα πρόγραμμα ύψους 17,5 εκατ. ευρώ.
* Την ολοκλήρωση στις 15/12/2017 του καταλόγου των περιοχών NATURA, όπου πλέον εντάχθηκαν και νέες, θαλάσσιες περιοχές.
* Τον νέο νόμο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
  *  Την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών.
Κλείνοντας την ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε: “Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα, εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τομές που αποτελούν την ουσιαστική προτεραιότητα για τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου. Το σύνολο αυτών των δράσεων σηματοδοτούν μια νέα,  τελείως διαφορετική κατάσταση, αλλά και τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας να επενδύσουμε στο φυσικό περιβάλλον και να το αξιοποιήσουμε”.
Print Friendly, PDF & Email