Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. σημαντικός φορέας και συνεργάτης του ΥΠΕΝ στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων”

 Αθήνα, 02/06/2017

 

Κατά την ομιλία του στην 28η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, στην Άρτα, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ως προς τη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων, στο σύνολο του κύκλου του νερού. Τόνισε ότι η κυβέρνηση μέσω του επερχόμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των Δ.Ε.Υ.Α. και της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., εκσυγχρονίζοντας τον ιδρυτικό νόμο των Δ.Ε.Υ.Α. 1069/80.

Ο Αν. Υπουργός αναφέρθηκε σε τρία βασικά ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση και επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.:

  • Στα Αναθεωρούμενα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
  • Στην Απόφαση Κοστολόγησης – Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος
  • Στις υποχρεώσεις της χώρας για την επεξεργασία λυμάτων στους οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων.

Επεσήμανε δε, τις σημαντικές καθυστερήσεις που είχε η χώρα τόσο στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, όσο και στην κάλυψη του κενού του θεσμικού πλαισίου για τους κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Υπενθύμισε την αιρεσιμότητα των χρηματοδοτήσεων στο ΕΣΠΑ που είχε η χώρα σε αυτούς τους τομείς και πώς με συστηματική δουλειά και σωστή πολιτική διαπραγμάτευση, εξήχθησαν σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία κλείνουν καθυστερήσεις του παρελθόντος, με όρους αειφορίας και προστασίας, σε κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

Ειδικότερα, για τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως η Ελλάδα θα έπρεπε να τα είχε κυρώσει ήδη από το 2009, ενώ τα Αναθεωρημένα το 2015. Η εξαετής καθυστέρηση δημιούργησε θεσμικό κενό στη χώρα για τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, αλλά και πιθανή απώλεια πόρων, την οποία η χώρα παλεύει να αποτρέψει, με χρονικό ορίζοντα τα τέλη του 2017.

Όπως ανέφερε “στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών η χώρα είχε μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε περιθώριο μόλις ενός έτους για την αναθεώρηση των Διαχειριστικών Σχεδίων. Αυτή η ημερομηνία ήταν 31-12-2016. Όπως κάποιος πολύ σωστά καταλαβαίνει είμαστε εκπρόθεσμοι, όμως με σκληρή πολιτική διαπραγμάτευση και έχοντας δείξει δείγματα γραφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε να έχουμε ολοκληρωμένα τα αναθεωρημένα Διαχειριστικά Σχέδια, μέχρι το τέλος του 2017. Η συγκεκριμένη δέσμευση αποτελεί ένα πολύ δύσκολο στοίχημα, γι’ αυτό παρακολουθούμε στενά το συγκεκριμένο θέμα, σε καθημερινή βάση, με συνεχή έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων και των παραδοτέων. Πιστεύω ακράδαντα ότι το τέλος του 2017 θα μας βρει με τα 2α Διαχειριστικά Σχέδια και θα έχει εμπεδωθεί σε όλους ότι τα πράγματα στη χώρα έχουν αλλάξει.»

Ως προς την απόφαση κοστολόγησης – τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια περιβαλλοντική απόφαση και όχι οικονομική, όπως κάποιοι λανθασμένα ισχυρίζονται. Μέσω της συγκεκριμένης απόφασης το νερό διασφαλίστηκε ως κοινωνικό αγαθό και υπήρξε ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από την άλλη, η πιθανή εφαρμογή περιβαλλοντικών τελών σε περιοχές όπου η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδάτων δεν είναι καλή, αποτελεί υποχρέωση όλων για την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφορίας του, αλλά και για το μέλλον των παιδιών μας.

“Η τιμολογιακή πολιτική στον τομέα της ύδρευσης επιτυγχάνει την εξασφάλιση της πρόσβασης σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό σε όλους τους πολίτες, την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την επιβράβευση των μείωσης της κατανάλωσης, με τιμολόγιο στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης που να προσεγγίζει την μηδενική τιμή και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών και των υποδομών με μείωση του κόστους διαχείρισης. Η τιμολογιακή πολιτική προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις που απαγορεύουν τις αυξήσεις στην τιμή του πόσιμου νερού άνω του συντελεστή του ΑΕΠ. Επίσης, επειδή ο πρωτογενής τομέας είναι πυλώνας ανάπτυξης για τη χώρα, ο προσδιορισμός των αρδευτικών τιμολογίων γίνεται κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα των παρόχων να συμβάλουν στη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους, χωρίς όμως να ανατρέπονται οι συνθήκες βιωσιμότητας των αγροτικών χρήσεων”, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Τέλος, στον τομέα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων ο Αν. ΥΠΕΝ ενημέρωσε τα μέλη της συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την συνεργασία που δρομολογείται μεταξύ των εμπλεκομένων υπουργείων, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στο τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου η Ελλάδα να έχει κλείσει τις υποχρεώσεις ως προς την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, με όρους οικονομιών κλίμακας και  βιώσιμης λειτουργίας, κάτι που όπως τονίστηκε δεν αποτελούσε κανόνα στο παρελθόν.

«Πρόκειται για μια δύσκολή εξίσωση. Έχουμε ακόμα 200 έργα για τους οικισμούς Γ προτεραιότητας και οι υπάρχοντες πόροι είναι συγκεκριμένοι, αλλά και ο χρόνος είναι ελάχιστος. Προσπαθούμε να αλλάξουμε λογικές τύπου: “μια ΕΕΛ για κάθε οικισμό” και πιστεύουμε ότι με τη δρομολογούμενη συνεργασία υπουργείων, φορέων αυτοδιοίκησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα φέρουμε το ζητούμενο που είναι η ικανοποίηση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τους οικισμούς Γ προτεραιότητας, με όρους συνεργειών, οικονομιών κλίμακας και βιώσιμης λειτουργίας. Στόχος μας είναι να έχουμε ποιοτικά έργα που θα λειτουργούν αποτελεσματικά και από βιώσιμους φορείς σε βάθος δεκαετιών”, είπε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος.

 

 

Print Friendly, PDF & Email