Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: «Ξεκινά δημόσιος διάλογος για νέα στρατηγική για τα δάση»
Εναρκτήρια ομιλία στο 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο
  Αθήνα, 09/10/2017
Στην έναρξη των εργασιών του 18ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, εχθές Κυριακή 8 Οκτωβρίου, στην Έδεσσα, ο Αναπληρωτής Υπουργός προχώρησε σε συνοπτικό απολογισμό των πρωτοβουλιών που έχει λάβει το ΥΠΕΝ το τελευταίο διάστημα, ενώ ανακοίνωσε και νέες πρωτοβουλίες δασικής πολιτικής.
Ο Αν. ΥΠΕΝ δήλωσε ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός είναι ζητούμενα σε κάθε τομέα και ακόμη περισσότερο στο περιβάλλον, έναν τομέα που η χώρα λειτουργούσε για χρόνια αποσπασματικά και κυρίως κατασταλτικά, όχι προληπτικά. Και αυτή τη λογική θέλουμε να αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση και αυτό θα κάνει με στοχοθέτηση και μακροχρόνιο προγραμματισμό τουλάχιστον δεκαετούς προοπτικής, δηλαδή με την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση και τις Δασικές Εκτάσεις. Το ΥΠΕΝ είναι έτοιμο να συνεργαστεί με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύτερη δέσμευση για  υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής».
Στη συνέχεια ο Αν. ΥΠΕΝ παρουσίασε πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν για την ομαλή και προς όφελος του πολίτη διευθέτηση παλαιότερων νομικών κενών που αφορούσαν στην ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών. Αναφέρθηκε στην έκδοση νέων προδιαγραφών για τη διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο την αειφορική πολλαπλή διαχείριση, όπως ακριβώς αναπτύχθηκαν και οι προδιαγραφές για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Αντίστοιχα και οι πρόσφατες αποφάσεις και εγκύκλιοι για τις δασικές πυρκαγιές κινήθηκαν στον άξονα της προστασίας – πρόληψης – σχεδιασμού – ελέγχου.
Ο Αν. ΥΠΕΝ δήλωσε ότι «ειδικά για τις προκλήσεις του μέλλοντος, η Ελλάδα οφείλει να είναι έτοιμη. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις επιβάλλεται να έχουν κρίσιμο ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και οφείλουμε να εξοπλιστούμε προς αυτό τον σκοπό. Οφείλουμε να μάθουμε από τα παραδείγματα του παρελθόντος και τις παραδοσιακές χρήσεις και να ενισχύσουμε τις παλιές πρακτικές με νέα τεχνολογικά και επιστημονικά εφόδια».
Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε αναλυτικά στις ρυθμίσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στις μελλοντικές πρωτοβουλίες, οι κυριότερες των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω:
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
·     Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ανάρτηση στο 35% της χώρας και αναμένεται τις επόμενες μέρες η νέα ανάρτηση που θα αντιστοιχεί στο 17% της χώρας.
·     Απλοποιήθηκαν οι υποχρεώσεις των πολιτών, λύθηκαν τεχνικά θέματα και ιδιαίτερα για τους γεωργούς, μειώθηκε πολύ το κόστος για τον πολίτη, αλλά και για τις περιφερειακές Υπηρεσίες, δόθηκαν επαρκείς παρατάσεις, κλπ.
  • Γα το επόμενο διάστημα αποφασίστηκε η ενίσχυση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών –  χωρίς καθυστερήσεις – και των αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών μέσω πρόσθετης στελέχωσης και έκδοσης οδηγών
  • Αποκτήσαμε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΟΥΣ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
·     Συνεχίστηκε το πρόγραμμα αντιμετώπισης της λαθροϋλοτομίας.
·     Δημοσιεύονται νέα κριτήρια διανομής των καυσόξυλων σε δασόβιους και παραδασόβιους πληθυσμούς για ατομικές ανάγκες, ενσωματώνοντας και το κριτήριο των χαμηλών θερμοκρασιών με στόχο να στηρίζουν ακόμη περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες σε όλη την ελληνική ύπαιθρο
·     Παρακολουθείται η αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων χωρίς κανένα περιθώριο καταπατήσεων
·     Προετοιμάζεται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά στα δάση (Μέτρο 8) .
ΥΔΑΤΑ
·     Επαναξιολογούνται τα Σχεδία Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
·     Δημιουργούνται τα Σχέδια Αντιμετώπισης Πλημμυρών ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμών .

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

·     Δημοσιεύεται το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων
·     Προκηρύχθηκε η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000
·     Ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης φυσιγγιών για τη μείωση των αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον.
 

 

Print Friendly, PDF & Email