Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Ο στόχος της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας επιτυγχάνεται με ταυτόχρονες αλλαγές στην κουλτούρα της καθημερινότητας”

 Αθήνα, 08/09/2017

“Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να ανακτήσει τον τομέα του δημοκρατικού προγραμματισμού και του αναπτυξιακού σχεδιασμού και να αποτελέσει το κύτταρο αλλαγής της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών, με ταυτόχρονη ενίσχυση της απασχόλησης και των περιβαλλοντικών δράσεων”, ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στην Ημερίδα “Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στους ΟΤΑ”, που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, ο Αν. ΥΠΕΝ, επεσήμανε ότι οι πόλεις εμπλέκονται σε δύο κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή στον τομέα των κτηρίων και στον τομέα των μεταφορών, οι οποίοι “συνεισφέρουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα αέρια του θερμοκηπίου. Συνεπώς, οφείλουμε να είμαστε συνεπείς στην ανάπτυξη δράσεων για την κλιματική αλλαγή, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά ζητήματα, όπως είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, το κυκλοφοριακό πρόβλημα και, βέβαια, η υπερθέρμανση του πλανήτη”.
Σημείωσε δε, ότι στο επίκεντρο της στρατηγικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται ο στόχος των βιώσιμων πόλεων, άρα  το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας πρέπει να ανέλθει στην ατζέντα των αυτοδιοικητικών δράσεων, μαζί με άλλες, εξίσου σημαντικές περιβαλλοντικές λειτουργίες.
Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε αναφορά στους τέσσερις βασικούς άξονες δράσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πεδίο της αστικής κινητικότητας, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τον χωροταξικό σχεδιασμό, την αξιοποίηση της κτηριακής υποδομής, της συγκοινωνιακής υποδομής και τη βελτίωση του μικροκλίματος στις πόλεις. Ανέφερε ως παραδείγματα τη μεταρρύθμιση του ΟΑΣΘ και την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, το 2020, τα οποία θα επιδράσουν καθοριστικά στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας.
Επιπλέον, η μεγαλύτερη χρήση βιοκλιματικών και ψυχρών υλικών στα αστικά κτήρια θα βελτιώσει το μικροκλίμα των πόλεων και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής σε αυτές, ενώ η προώθηση των τεχνολογιών αντιρρύπανσης στις μεταφορές και τα αυτοκίνητα θα επιδράσει θετικά στις ατμοσφαιρικές συνθήκες των πόλεων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύει και εμψυχώνει του Δήμους να συμμετέχουν σε δράσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Η Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο κ.α., ενώ με τη δημιουργία του Δικτύου των Συντονιστών Βιώσιμης Κινητικότητας και του Εθνικού Συντονιστή, έχουμε πλέον ρεκόρ συμμετοχής και υποψηφιότητας ελληνικών πόλεων στα Ευρωπαϊκά Βραβεία.
“Έχουμε ζητήσει από όλους τους Δήμους να εγκαταστήσουν Τοπικούς Συντονιστές και χρηματοδοτούμε, μέσω του Πράσινου Ταμείου, 150 Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”, είπε ο Αν. ΥΠΕΝ και υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας “δεν μπορούν να έρθουν από τα πάνω. Προφανώς και θα δώσουμε τα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία για να αλλάξουμε παγιωμένες συνήθειες, όμως αυτές οι αλλαγές είναι αδύνατες, χωρίς αλλαγή στην κουλτούρα της καθημερινότητας”.
Και κατέληξε: “Οι Δήμοι αποτελούν κύτταρα αλλαγής. Για να επιτύχουμε την αλλαγή που επιθυμούμε, χρειαζόμαστε αλλαγή στάσης και νοοτροπίας, μια συμμαχία με τον πολίτη και μια συμφωνία σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, ώστε να βελτιώσουμε τις πόλεις και τη ζωή μας μέσα σε αυτές. Τη δική μας και των επόμενων γενεών. Το βάδισμα, το ποδήλατο, οι δημόσιες μεταφορές είναι στοιχεία μιας καθημερινής κουλτούρας, στην οποία οι Δήμοι έχουν κεντρικό ρόλο”.

 

Print Friendly, PDF & Email