Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Χωρίς ισονομία και περιβαλλοντικό έλεγχο δεν θα έχουμε καλή επιχειρηματικότητα”

 Αθήνα, 11/05/2017

 “Η ρύπανση του Ασωπού δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά είναι αποτέλεσμα άσκησης πολιτικών των κυβερνήσεων και της αυτοδιοίκησης διαχρονικά, καθώς και της αγοράς”, επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε, εχθές, στην περιοχή Οινοφύτων και Ασωπού.  Στη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας, με θέμα την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κ. Μπακογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Αθ. Αναγνωστόπουλος, ο Δήμαρχος Τανάγρας, Β. Περγιάλης, ο Δήμαρχος Ωρωπού Θ. Ρούσσης, ο Δήμαρχος Σκύρου Μ. Χατζηγιαννάκης, Βουλευτές, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς και συλλογικότητες, αλλά και όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

“Για την επίλυση προβλημάτων όπως αυτό του Ασωπού, έχει σημασία τόσο  η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση, σε όλα τα επίπεδα, όσο και οι οικονομικοί συντελεστές να σταθούν στην ίδια πλευρά του ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της διασφάλισης της εργασίας. Ακόμα και η αναρχία που επικρατούσε για δεκαετίες στον Ασωπό ήταν και αυτή πολιτική επιλογή, που οδήγησε σε ένα απαράδεκτο μοντέλο αυθαίρετης και ανισομερούς ανάπτυξης. Καμία υποδομή διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων δεν έγινε ποτέ στην περιοχή, ούτε έλεγχος, ούτε οργάνωση χρήσεων, με αποτέλεσμα να πλήττεται η δημόσια υγεία, το περιβάλλον και η ίδια η ανάπτυξη”,  είπε χαρακτηριστικά ο Αν. ΥΠΕΝ.

Ο Αν. ΥΠΕΝ αναφέρθηκε στις δράσεις του ΥΠΕΝ στην περιοχή την τελευταία διετία ξεκινώντας από τους δεκάδες ελέγχους που έχουν γίνει από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ , παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο 15 Επιθεωρητές για όλη την Ελλάδα. Επίσης αναφέρθηκε, στο πρόγραμμα απορρύπανσης και εμπλουτισμού του υδροφορέα από το ΣΥΓΑΠΕΖ, που υλοποιείται αυτές τις μέρες σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Κρήτης, ενώ το Υπουργείο συμμετέχει και χρηματοδοτεί από το ΕΣΠΑ έργα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, όπως την ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας, και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του υπόγειου υδροφορέα, σε συνεργασία με το Δήμο Τανάγρας και την ΕΥΔΑΠ.

Παράλληλα, μέσα από την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ασωπού, η οποία ολοκληρώνεται εντός διμήνου, θα αναδιατυπωθούν μέτρα για την αποκατάσταση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτινων πόρων της περιοχής (οριοθέτηση ποταμού, επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, κλπ.). Τέλος, από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ ολοκληρώνεται η καταγραφή ρυπασμένων χώρων, η αξιολόγησή τους και  οι κατά προτεραιότητα παρεμβάσεις σε αυτούς.

Ο Αν. ΥΠΕΝ πρόσθεσε ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στην περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Τανάγρας, όπως  το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος, το Παρατηρητήριο Υγείας, το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης, δράσεις τις οποίες υποστηρίζει το ΥΠΕΝ και το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι σε θετική κατεύθυνση. Η οργάνωση του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να αποτελέσει την ολοκληρωμένη και σε βάθος χρόνου λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής τροφοδοτώντας παράλληλα την ανάπτυξη και την εργασία.

Καθοριστικός παράγοντας για μια ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής είναι τα περιβαλλοντικά έργα υποδομής, όπως κεντρική μονάδα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και ΧΥΤΕΑ. Οι μόνιμες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, ο ουσιαστικός περιβαλλοντικός έλεγχος, ο συντονισμός διοίκησης και αυτοδιοίκησης, τα έργα απορρύπανσης και αποκατάστασης και η ενίσχυση των υδάτινων πόρων στοιχειοθετούν την απαραίτητη περιβαλλοντική αναβάθμιση και υποστήριξη της περιοχής.

“Πριν δύο χρόνια δεν είχαμε ούτε Περιφερειακούς Σχεδιασμούς για τα απορρίμματα, ούτε Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Επικινδύνων Αποβλήτων, ούτε και Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)”, σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελλος προσθέτοντας ότι “η έναρξη λειτουργίας του ΗΜΑ  είχε ως αποτέλεσμα την καταχώρηση δεκαπλάσιων επιχειρήσεων της περιοχής σε σχέση με το παρελθόν. Τώρα όλα τα απόβλητα καταγράφονται και αν δεν υπάρχει ισοζύγιο πρώτων υλών – αποβλήτων θα υπάρχει έλλειμμα στην άδεια λειτουργίας. Το εργαλείο του ΗΜΑ συμβάλλει καθοριστικά στον περιβαλλοντικό έλεγχο, την παρακολούθηση και επανάκτηση – επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και άρα στην κυκλική οικονομία”.

Ωστόσο, ο Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε ότι παρά τις προσπάθειες των τελευταίων χρόνων παραμένει ρύπανση στο υπέδαφος και στον υδροφορέα, παρότι οι μετρήσεις που γίνονται από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και από την Περιφέρεια δείχνουν ότι σήμερα οι απορρίψεις των επαγγελματικών δραστηριοτήτων είναι εντός ορίων. Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί και η καταγραφή παλαιών αποθέσεων, που υλοποιεί αυτές τις μέρες η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και θα προχωρήσουν περαιτέρω έργα απορρύπανσης εδαφών.

Ο Αν. ΥΠΕΝ αφού τόνισε την ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων του Ασωπού, ζήτησε τη δημιουργία και λειτουργία ενός συντονιστικού κέντρου που παρακολουθεί όλα τα δεδομένα του περιβαλλοντικού ελέγχου, θα αξιολογεί τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις αναλύσεις και θα συντονίζει τις δράσεις των δύο Περιφερειών, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, των δύο αντίστοιχων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Δήμων Τανάγρας και Ωρωπού και όλων των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, αλλά  και του ΥΠΑΑΤ. Με βάση τα παραπάνω ανήγγειλε ότι θα λειτουργήσει ως αρμόδια Υπηρεσία για τις παραπάνω ενέργειες το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (ΣΥΓΑΠΕΖ) του ΥΠΕΝ. Στο όλο εγχείρημα είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η δράση των κοινωνικών φορέων, καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε όλα τα δεδομένα που θα υπάρχουν συγκεντρωμένα σε μία βάση δεδομένων.

“Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης δεν θα λυθεί μόνο με έργα και πολιτικές παρεμβάσεις,  αλλά και με αλλαγή κοινωνικής συνείδησης. Όσα εκατομμύρια και αν δοθούν από τον δήμο ή το κράτος, χρειάζονται την ταυτόχρονη αλλαγή στάσης του παραγωγού και του πολίτη. Γιατί για το περιβάλλον έχουμε κοινή ευθύνη”, κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.

“Δεν γίνεται από τη μία μεριά να έχουμε σοβαρό θέμα με την ποιότητα του νερού και με την υγεία στην περιοχή, αλλά να μην διαχειριζόμαστε σωστά τα απόβλητά μας. Τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας, της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, πρέπει να μας ενώσουν. Είναι σαφές ότι στο κοινό τραπέζι που δημιουργούμε δεν μειώνεται η υποχρέωση κανενός από τους συμμετέχοντες. Ούτε θα κάνουμε τα στραβά μάτια σε κανένα. Διότι χωρίς ισονομία και ισχυρό δημόσιο έλεγχο στο περιβάλλον, δεν μπορεί να υπάρξει υγιής επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη”.

Print Friendly, PDF & Email