Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “H προστασία της φύσης δεν αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη”

 

Αθήνα, 22/05/2017

 

Στην επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε σήμερα η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων της Οδηγίας 92/43 /ΕΟΚ, του Δικτύου “Natura 2000” και του Life στην Ελλάδα, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε κατά την ομιλία του ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση στα θέματα άσκησης πολιτικής, όσον αφορά στην προστασία των υγροτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας και της άγριας ορνιθοπανίδας, ωστόσο δεν έχει ακόμα επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έως, σήμερα, έχουν ενταχθεί 419 περιοχές στο δίκτυο Natura 2000 που αντιστοιχούν στο 27% της έκτασης της χώρας μας, ενώ λειτουργούν 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, των οποίων οι περιοχές ευθύνης αντιστοιχούν περίπου στο 23% της έκτασης του δικτύου.

Όπως είναι γνωστό, οι Φορείς αυτοί ανανέωναν για δέκα χρόνια τη λειτουργία τους μέσα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και την τελευταία διετία η Ελληνική Πολιτεία κατόρθωσε, μέσω του Πράσινου Ταμείου, τη συντήρηση της μισθοδοσίας τους. Όμως, πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις και οι καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω της ανυπαρξίας θεσμικού πλαισίου, σχετικά με την προστασία αυτών των περιοχών, αλλά και της έλλειψης ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, συμπεριλαμβανομένων και των θαλάσσιων περιοχών προστασίας, που όφειλαν να έχουν εκπονηθεί εδώ και μια επταετία.

“Οφείλουμε ως χώρα να κάνουμε μια σοβαρή επιτάχυνση στα ζητήματα προστασίας της φύσης”, επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ. “Προσπαθούμε και επιταχύνουμε – με ελάχιστους ανθρώπινους πόρους – την εκπόνηση των Προεδρικών Διαταγμάτων, είτε για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, είτε για τις θαλάσσιες περιοχές Natura, είτε για τον Όλυμπο κ.ά. περιοχές”. Όμως, το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσουν οι “ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για όλες τις περιοχές του οικολογικού δικτύου Νatura, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα πρόγραμμα περίπου 17 εκατ. ευρώ, που θα καταλήξουν σε ΠΔ για όλες τις περιοχές Natura της Ελλάδας” και μέσα στο καλοκαίρι να ετοιμαστεί “το σχέδιο νόμου το οποίο θα δημιουργήσει ένα μόνιμο εθνικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, που θα στηρίζεται στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και θα καλύπτει πάνω από το 90% του οικολογικού αποθέματος της χώρας”.

“Έχουμε αναλάβει δημόσια τη δέσμευση να χρηματοδοτούνται οι Φορείς από τον κρατικό προϋπολογισμό”, συνέχισε ο Αν. ΥΠΕΝ και να τους δοθεί η δυνατότητα “να έχουν συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, να αποτελέσουν εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, να συνδεθούν με την τοπική οικονομία και εργασία. Διότι, θεωρούμε ότι το οικολογικό απόθεμα της χώρας μας αποτελεί αξία που δημιουργεί εργασία, εισόδημα, κοινωνική πρόοδο και συνοχή, ενώ πολλαπλασιάζει το ίδιο το περιβαλλοντικό απόθεμα”.

Τίθεται λοιπόν εύλογα το ζήτημα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, με δεδομένο ότι η Ελλάδα κατέχει το 35% της βιοποικιλότητας της Ευρώπης,  ενώ το ποσοστό της χώρας που αντιστοιχεί στη συνολική έκταση και τον πληθυσμό της Ευρώπης είναι μόλις στο 3%. Εφόσον η χώρα μας έχει την τύχη να φιλοξενεί στο έδαφός της αυτό το σπουδαίο οικολογικό απόθεμα, “θα πρέπει και η Ευρώπη να ασκεί τις κατάλληλες πολιτικές, μέσω των κατάλληλων οικονομικών εργαλείων, για την προστασία και διατήρηση αυτού του αποθέματος, κάτι που έχουμε συζητήσει και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της Συνόδου των Υπουργών Περιβάλλοντος και των Ευρωπαίων Επιτρόπων”.

Επιπλέον, “θα πρέπει να καταστεί σαφές στη δημόσια συζήτηση ότι η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας δεν αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας, ιδιαίτερα σήμερα που πολλά μεγάλα projects συνδέονται με τη φύση και απαιτούν αδειοδότηση”, τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ αναφέροντας ως παράδειγμα την επένδυση του Ελληνικού και την πρόσφατη πράξη χαρακτηρισμού, η οποία κατέληξε στον χαρακτηρισμό μόλις του 6 τοις χιλίοις της συνολικής έκτασης των 6.200 στρεμμάτων, όχι ως δάσος, αλλά ως δασική έκταση.

“Αποτελεί επιτάχυνση και όχι αναστολή της επένδυσης η πράξη χαρακτηρισμού, διότι προσδιορίζει το πλαίσιο του σχεδιασμού, τους κανόνες και την οριοθέτηση του χώρου”, είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε ότι όποιος ισχυρίζεται δημόσια ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί η πράξη χαρακτηρισμού όχι μόνο ψεύδεται, αλλά ο λόγος του αντιβαίνει τις επιταγές του Συντάγματος.

“Το περιβάλλον αποτελεί ταυτόχρονα αξία και ταυτότητα για τη χώρα μας”, είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Αν. ΥΠΕΝ και “οφείλουμε να το λαμβάνουμε υπόψη μας σε όλα τα στάδια του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, ανατροφοδοτώντας το. ΄Oσο για το πρόγραμμα LIFE, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, και συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλοντικών πολιτικών. Έχουμε ήδη υλοποιήσει πάνω από 70 έργα LIFE για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στη χώρα μας, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, που αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση άνω των 65 εκατ. ευρώ. Μαζί με την κοινωνία που είναι το βασικό μας στήριγμα για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούμε να τροφοδοτήσουμε με νέο ρόλο και την επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα τους νέους επιστήμονες, που συμμετέχουν στα έργα LIFE”.

Print Friendly, PDF & Email