Δήλωση Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την πυρκαγιά στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας

 Αθήνα, 28/06/2017

Σήμερα, συμπληρώνονται 10 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά του έτους 2007 που συγκλόνισε όχι μόνο τους κατοίκους της Αθήνας, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και επηρέασε σημαντικά το οικοσύστημα της Πάρνηθας.

Το 2007 είναι έτος ορόσημο για τον Εθνικό Δρυμό, αφού συντελέστηκε ανεκτίμητη οικολογική καταστροφή και καταστράφηκαν 36.338 στρέμματα δασικού πλούτου. Η ανταπόκριση και η κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων ήταν άμεση και αποτελεσματική,  πραγματοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό έργων προστασίας και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων.

Οι άνθρωποι του Δασαρχείου Πάρνηθας, της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και των εθελοντικών οργανώσεων, με προσεκτικά, καλά σχεδιασμένα, καθημερινά βήματα, μάχονται να επαναφέρουν το μοναδικό αυτό οικοσύστημα στην πρότερή του κατάσταση και τους ευχαριστούμε.

Απώτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων, ώστε να μην επιτραπεί η αναβίωση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Από τη μεριά μας έχουμε την ευθύνη της οργάνωσης της πρόληψης, αλλά και όλων των επιχειρησιακών εργαλείων και πόρων, τα οποία περιόρισαν οι πολιτικές του παρελθόντος.

Στο τρίγωνο της φωτιάς, όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στην Πάρνηθα απαντούν με το τρίγωνο της συνεργασίας με κομβικό σημείο την πρόληψη: Πυροσβεστική Υπηρεσία – Φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες, Φορέας Διαχείρισης, Τοπική Αυτοδιοίκηση) – Εθελοντές, για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, για να το παραδώσουμε καλύτερο στις επόμενες γενεές.

Επιβάλλεται η συνεργασία όλων, ρίχνοντας το βάρος των προσπαθειών στη πρόληψη και την αποτελεσματική φύλαξη του Δρυμού, αλλά και όλων των ελληνικών δασών, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Print Friendly, PDF & Email