Μήνυμα Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος «Να αφιερώσουμε όλες τις ημέρες του χρόνου στο περιβάλλον»

 Αθήνα, 05/06/2017

Η καθιέρωση της 5ης Ιουνίου ως ημέρας Περιβάλλοντος από τα Ηνωμένα Έθνη προσελκύει το ενδιαφέρον πολιτών και φορέων και βελτιώνει την πληροφόρηση και την κινητοποίηση για οικολογικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Όμως, η δράση και η στάση όλων μας έναντι του περιβάλλοντος κρίνεται 365 ημέρες το χρόνο.

Οι φυσικοί πόροι, το παγκόσμιο κλίμα, οι συνθήκες ζωής και η «υγεία» του πλανήτη, επηρεάζονται από την συμπεριφορά και τις καθημερινές μας καταναλωτικές συνήθειες. Η αειφορία θα κριθεί από τους θεσμούς και τις υποδομές περιβάλλοντος, αλλά και από την ενσυνείδητη αλλαγή στάσης όλων μας.

Μια αλλαγή στάσης που μας αφορά σε πλανητικό επίπεδο, εφόσον η κλιματική κρίση δημιουργεί την ανάγκη μιας παγκόσμιας ισχυρής συμμαχίας, που καθίσταται περισσότερο αναγκαία, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ. Με μόνη διέξοδο, για ένα αειφόρο μέλλον, την ισχυροποίηση και την εφαρμογή των αποφάσεων της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα στο Παρίσι.

Στα νεότερα χρόνια κυριάρχησε η αντίληψη της «κατάκτησης» της φύσης από τον άνθρωπο, η ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας της οικονομίας, που μας οδήγησαν τελικά σε εκτεταμένες καταστροφές, οι οποίες τώρα απειλούν την ανθρώπινη επιβίωση. Οι σύγχρονες επιστήμες επιβεβαιώνουν ότι όλα είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα. Η επιβίωσή μας εξαρτάται από το σεβασμό της θέσης μας σε αυτόν τον θαυμαστό κόσμο και από τη δική του επιβίωση.

Η ισόρροπη σχέση φύσης-πόρων-εργασίας-οικονομίας σε μια κοινωνία της γνώσης, περιγράφει την οδό εξόδου από την κρίση και τα σύγχρονα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα  για την ανθρωπότητα και τη χώρα μας.

Θέμα της Ημέρας Περιβάλλοντος 2017, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, είναι η “Σύνδεση των ανθρώπων στη φύση”, ενώ παράλληλα σήμερα κορυφώνεται και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κοινοί στόχοι όλων των δράσεων είναι ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, η μείωση χρήσης φυσικών πόρων, η κυκλική οικονομία, οι βιώσιμες πόλεις, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε κίνδυνο των αναγκών των μελλοντικών  γενεών.

Στη χώρα μας το περιβάλλον, το κλίμα και οι φυσικοί πόροι αποτελούν τη βάση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και ταυτόχρονα της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας. Το περιβάλλον είναι η ταυτότητα της Ελλάδας, μαζί με τον πολιτισμό και την ιστορία μας και για το λόγο αυτό αξίζει και πρέπει η περιβαλλοντική στάση να είναι η ταυτότητα της καθημερινότητάς μας.

Προηγούμενες πολιτικές και ελλείψεις υποθήκευσαν το περιβάλλον της χώρας μας, μαζί με την οικονομία και το χρέος. Έχουμε όλοι μαζί το δύσκολο καθήκον να αλλάξουμε σελίδα, να φύγουμε από τα πρόστιμα και να μπούμε στην πρωτοπορία του Ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε βάλει υψηλούς, αλλά κοινά αποδεκτούς στόχους: Δασικοί Xάρτες, Δασολόγιο, Σχέδια Διαχείρισης και Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών συζευγμένοι με την τοπική ανάπτυξη, σύγχρονα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και εξασφάλιση της πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό του νερού. Επίσης, Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση, Κυκλική Οικονομία με σύγχρονες υποδομές λυμάτων, απορριμμάτων και επικινδύνων αποβλήτων, βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του ισοζυγίου πρασίνου και ελεύθερων χώρων.

Όμως, το περιβάλλον είναι και οι άνθρωποί του. Και θέλουμε σήμερα να ευχαριστήσουμε, να ενθαρρύνουμε και να καλέσουμε σε αυτό τον όμορφο κοινό αγώνα πρώτα από όλα τους ενεργούς πολίτες και όλους τους ανθρώπους του περιβάλλοντος, στη δημόσια διοίκηση, στην αυτοδιοίκηση, στην έρευνα, στις εθελοντικές οργανώσεις, στα κοινωνικά κινήματα και στις επιχειρήσεις. Οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, που έχουν βρει πρόσφορο έδαφος στα πολιτικά όργανα της Ευρώπης, θέτουν τους ουσιαστικούς στόχους ενός νέου τύπου ανάπτυξης, με αειφορία και κοινωνική δικαιοσύνη, φέρνοντάς μας παραδείγματα από ένα κοινό, οικολογικό και προοδευτικό μέλλον. Ας τους κάνουμε ουσιαστική και καθημερινή πράξη!

 

Print Friendly, PDF & Email