Οι επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας στο επίκεντρο της συνάντησης του ΑΝ. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, με τον Γεν. Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών

Αθήνα, 17/05/2017

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε σήμερα με τον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών (CEFIC) κ. MarcoMensink και αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που ενδιαφέρουν τη χημική βιομηχανία στην Ευρώπη, ιδίως την πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και την πρόταση αναθεώρησης των Οδηγιών για τα στερεά απόβλητα.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών κ. Σκαρλάτος.

O Γενικός Διευθυντής της CEFIC σημείωσε την ανάγκη προστασίας της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς αξιολογώντας την απόδοση της Κίνας, των ΗΠΑ και των αναπτυσσόμενων χωρών, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις δυσκολίες εφαρμογής του Κανονισμού REACH στα εισαγόμενα προϊόντα, τη σημασία της καινοτομίας για το μέλλον του κλάδου στην Ευρώπη και την ανάγκη εστίασης σε μέτρα τόνωσης της ζήτησης, όπως π.χ. ο κλάδος των κατασκευών και οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Συνεχάρη δε τον Έλληνα Υπουργό για τη δημιουργία του ειδικού ταμείου για την Ελλάδα στο πλαίσιο του ETS και τόνισε τις ευκαιρίες ανάπτυξης που μακροπρόθεσμα παρουσιάζει η κυκλική οικονομία και ιδίως η χημική ανακύκλωση των πλαστικών, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες.

Επίσης, ο κ. MarcoMensink ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Υπουργό σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένου του Brexit) καθώς και τις επενδυτικές δυνατότητες του κλάδου.

Ο Αν. ΥΠΕΝ επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση για προστασία της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική απόδοση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που σημαίνει τη στήριξη από πλευράς μας των προτεινόμενων διατάξεων του ETS για την προστασία ορισμένων βιομηχανιών που είναι ευάλωτες σε διαρροή άνθρακα. Υπενθύμισε, επίσης, τη στήριξη της Ελλάδας στις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για περαιτέρω ενίσχυση του Ταμείου Καινοτομίας και διατήρησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την έρευνα και ανάπτυξη.

Επιπλέον, τόνισε το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς για επενδύσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα αφού μόνο μέσα από την πραγματική αύξηση της παραγωγής και του πραγματικού προϊόντος, που παράγεται στην Ελλάδα, μπορεί η χώρα να αυξήσει την απασχόληση και να βγει οριστικά από την οικονομική κρίση. Ο Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας, ενός κλάδου που στην Ελλάδα αποτελεί το 7% της βιομηχανίας με 400 εταιρίες εκ των οποίων το 95% μικρομεσαίες, απασχολεί 16.000 εργαζόμενους και παρέχει το 13% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία του περιβάλλοντος με ομοιόμορφο τρόπο απέναντι σε όλες τις βιομηχανίες.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι είναι αναγκαίο να διατηρείται ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών προκειμένου να υπάρχει καλύτερη κατανόηση, αφενός της ελληνικής πραγματικότητας και των επενδυτικών ευκαιριών που υπάρχουν και, αφετέρου, των θεμάτων που απασχολούν τη χημική βιομηχανία, έτσι ώστε να εμπεδώνεται κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητη βάση για την προσέλκυση επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να εξεταστούν από κοινού οι τρόποι ανάδειξης των επενδυτικών ευκαιριών στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (περιβάλλον, κατασκευές, ενέργεια, εξόρυξη κλπ.) και προσέλκυσης επενδύσεων της χημικής βιομηχανίας.

 

Print Friendly, PDF & Email