Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

πήρα τον λόγο από το Βήμα γιατί να καταθέσω μια νομοτεχνική βελτίωση και θα κάνω μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση.

Η νομοτεχνική βελτίωση η οποία υποβάλλεται, αφορά στα συγκεκριμένα άρθρα της τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι μόνο αριθμοί. Διαγράφεται ο αριθμός 1. Τροποποιείται και ο αριθμός 17 με τον αριθμό 14. Θα το δείτε. Θα μοιραστεί. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.

Όμως, θα ήθελα, ενημερώνοντας και συναδέλφους Βουλευτές που πήραν τον λόγο και εκπροσώπους εισηγητές να διευκρινίσω ότι με τις τροπολογίες τις οποίες βάλαμε στις Επιτροπές και έχουν σήμερα την μορφή άρθρων, δίνεται η δυνατότητα της παράτασης μέχρι την άλλη Δευτέρα της πρώτης ανάρτησης των χαρτών. Άρα, να είναι γνωστό ότι την άλλη Δευτέρα τελειώνει η πρώτη ανάρτηση των χαρτών στη χώρα μας, στο 35%.

Δεύτερον, να διευκρινίσω ότι μπορούν να υποβληθούν στοιχεία του έννομου συμφέροντος και του παραβόλου ακόμα και δέκα ημέρες μετά τη λήξη της ανάρτησης, γιατί δεν εκδίδονται αμέσως τα παράβολα.

Τρίτον, να διευκρινίσω επίσης, ότι κατά την εξέταση των αντιρρήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να φέρνουν στην Επιτροπή των Αντιρρήσεων άλλα συνοδευτικά στοιχεία, όπως φωτοερμηνείες, επεξεργασίες δασολόγων, παλιές δορυφορικές φωτογραφίες, οτιδήποτε χρειάζονται, μέχρι και την τελευταία ημέρα.

Όμως, πρέπει να διευκρινίσω ζητήματα που έβαλε ο κ. Δανέλλης, που σε ένα βαθμό ακούστηκαν και από τον εισηγητή της Ένωσης Κεντρώων και πιθανά ενδιαφέρουν όλους σας, γιατί έχετε λάβει επιστολές από περιβαλλοντικές οργανώσεις και καλό είναι να είμαστε ξεκάθαροι.

Με την προτεινόμενη τροπολογία το Κοινοβούλιο δεν καλείται για πρώτη φορά να αποφασίσει για κανένα θέμα για το οποίο δεν έχει ήδη συζητήσει. Το θέμα των οικιστικών πυκνώσεων και του ιώδους περιγράμματος έχει ήδη αποφασιστεί με τον ν.4389 τον Μάιο του 2016 και προβλέπει την εξαίρεση από την παρούσα μόνο ανάρτηση των περιοχών που είναι σε ιώδες. Εμείς σήμερα ζητούμε από το Κοινοβούλιο να εξειδικεύσει τα κριτήρια προσδιορισμού των περιοχών αυτών και όχι τη διαδικασία.

Διευκρινίζοντας, λοιπόν, να σας πω και για τα σχόλια που έγιναν για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι ο νομοθέτης έχει γενικά την δυνατότητα να δώσει εξουσιοδότηση στην εκτελεστική εξουσία για ζητήματα γενικά και ειδικά βέβαια. Η εξουσιοδότηση αυτή πρέπει να παρέχεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γενικότερα και μόνο για ειδικά ζητήματα μπορεί ο Υπουργός. Επ’ αυτού έχει τοποθετηθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την προτεινόμενη όμως, διάταξη δεν γίνεται χρήση αυτής της δυνατότητας για να απαιτείται προεδρικό διάταγμα, αλλά καθορίζονται απευθείας με διάταξη νόμου τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης. Το καθορίζει ο νομοθέτης και δεν υφίσταται θέμα υποτίμησης διαδικασιών του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Είναι όμως, σημαντικό να αναφέρουμε, για να μην υπάρξει καμία παρανόηση και να το δηλώσουμε δημόσια, ότι δεν γίνεται καμία εξαίρεση από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και από την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας. Δεν εξαιρούνται από την κατάρτιση δασικών χαρτών οι περιοχές του ιώδους περιγράμματος, δηλαδή των οικιστικών πυκνώσεων. Πρακτικά παρατείνεται η υποχρέωση αυτή, για να υπάρχει και ο απαραίτητος προσδιορισμός του τρόπου αντιμετώπισης των οικιστικών πυκνώσεων και όχι να εξαιρεθούν. Για τους δήμους δηλαδή, που βρίσκονται τώρα σε ανάρτηση, να ξεκαθαρίσουμε ότι σαφέστατα και έχει καταρτιστεί δασικός χάρτης και για τις οικιστικές πυκνώσεις, δεν έχουν εξαιρεθεί. Δεν αναρτώνται προσωρινά βέβαια, όμως, οι περιοχές αυτές είναι και παραμένουν καταγεγραμμένες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης και σαφώς αποκλείεται κάθε μη νόμιμη δόμηση σε αυτές τις περιοχές, αφού αποτυπώθηκε πλέον σε αυτές η δασική κατάσταση και ισχύουν προφανώς, οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η προτεινόμενη διάταξη, λοιπόν, από εμάς λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και αποβλέπει στην επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών. Εξάλλου, γράφουμε μέσα ξεκάθαρα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 ότι όλες αυτές οι περιοχές που εξαιρούνται από την ανάρτηση σε αυτή τη φάση παραπέμπονται, αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την περιβαλλοντική και πολεοδομική τους αδειοδότηση. Άρα δεν υπάρχει έλλειψη περιοχής που δεν θα εφαρμοστεί δασικός χάρτης. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω.

Σας ενημερώνουμε, λοιπόν, ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη συσταθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με υπαλλήλους από τις δασικές και πολεοδομικές υπηρεσίες και δεσμευόμαστε ότι θα υπάρξει νόμος για το πώς θα επιλυθούν οι οικιστικές πυκνώσεις και θα εφαρμοστεί η δασική νομοθεσία και θα υπάρχει δασικός χάρτης και για αυτές εντός του 2017. Και προς απόδειξη αυτού σας ενημερώνω ότι μέσα στο άρθρο πλέον, γιατί είναι άρθρο, υπάρχει πρόβλεψη ότι ακόμα και οι ΟΤΑ, το 65% της χώρας που θα αναρτηθούν από τον Οκτώβριο, του υπολοίπου, υποχρεούνται να κλείσουν τις οικιστικές πυκνώσεις μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, για να είμαστε έτοιμοι και με τον νόμο και να αρχίσουμε να τις εξετάζουμε, ως μια απόδειξη που προφανώς θα αποδειχθεί εδώ μέσα, στο Κοινοβούλιο.

Όμως, θα ήθελα να σας πω κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να πληρώσει και πρέπει να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας με ενστάσεις και αγωγές και όχι να πάει σε αντιρρήσεις. Αυτό είναι παραπληροφόρηση. Προφανώς και όλες οι δυνατότητες προσφυγής στο ΣτΕ υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε τι χρόνο και τι κόστος θα δημιουργήσουν. Η αντίρρηση είναι ένα στάδιο διοικητικής διευκόλυνσης του πολίτη –και με την έκπτωση που έχει γίνει. Και βέβαια, πρέπει να σας πω ότι σήμερα υπογράφεται η απόφαση ατέλειας για τα Υπουργεία, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις, επιστρέφεται το αντίτιμο για όλες τις ατέλειες. Έχουμε ήδη ετοιμάσει τη συγκρότηση των επιτροπών αντιρρήσεων. Και θέλω να σας πω ότι ήδη το 96% των δήμων έχουν στείλει στοιχεία -είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, θέλω να τη γνωρίζετε- μόνο οι δήμοι Γορτυνίας, Ωραιοκάστρου, Νότιου Πηλίου, Κιμώλου και Μήλου δεν έχουν στείλει. Οι επόμενες τέσσερις ημέρες είναι ουσιαστικές για αυτούς.

Και να σας πω και τα πρώτα αποτελέσματα, για να κλείσω και να κατέβω. Παρότι έχουμε αρκετές υποβληθείσες αντιρρήσεις και πρόδηλα σφάλματα, η αναγωγή των αντιρρήσεων στην έκταση είναι πάρα πολύ μικρή, ήτοι σημαίνει ότι οι αντιρρήσεις καταλαμβάνουν το 1,78% των αναρτημένων χαρτών. Και με αυτό νομίζω ότι μπορώ να απαλύνω λίγο την ανησυχία σας σχετικά με τις εξαιρέσιμες περιοχές.

Είναι πολύ μικρές οι περιοχές στις οποίες έχουμε αντιρρήσεις. Τα πρόδηλα είναι 0,36%, οι δασικές εκτάσεις στις αναρτημένες είναι το 67%. Αυτό είναι αποτυπωμένο, λοιπόν, δασικό κεφάλαιο της χώρας. Οι εκχερσωμένες –θα σας ενδιέφερε ίσως να το ακούσετε τελικά- είναι το 3,4%, ενώ οι δασωμένοι αγροί το 6,16. Γιατί πολλοί ρωτούν το δασικό ισοζύγιο στη χώρα εάν βελτιώνεται ή υποχωρεί. Βελτιώνεται, απ’ ό,τι φαίνεται, με την εγκατάλειψη δασωμένων αγρών, κάτι που μας υποχρεώνει να δούμε στο μέλλον πώς να τις διαχειριστούμε.

Πάντως, σχετικά με τα διαθέσιμα μέχρι τώρα στοιχεία, το 96,7% των χαρτών θα κυρωθούν τον Νοέμβριο. Θα έχουμε κυρωμένο, δηλαδή, στο 1/3 της χώρας το 96,7% των αναρτημένων περιοχών. Κι αν θέλετε να το δούμε στο πλαίσιο της χώρας μας, το 32,5% της Ελλάδας θα έχει κυρωμένους δασικούς χάρτες, έστω προσωρινά, έστω σε αυτό το τμήμα προς το παρόν τον Νοέμβριο και ακολουθούν και οι υπόλοιπες περιοχές των αντιρρήσεων αλλά και οι νέες αναρτήσεις.

Ελπίζω να διευκρίνισα κάτι που σας ανησύχησε. Ήθελα να είμαι ξεκάθαρος. Δεν θα αποκλειστεί καμία περιοχή της χώρας από την εφαρμογή του δασικού χάρτη. Προφανώς αναφέρομαι στην εκτός σχεδίου περιοχή. Εντός σχεδίου δεν εφαρμόζεται με αυτές τις διατάξεις ο δασικός χάρτης.

Σας ευχαριστώ.

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση εδώ

Print Friendly, PDF & Email