Παραχώρηση χώρου δασικής αναψυχής της Δασικής Υπηρεσίας στον Δήμο Μακρακώμης
 Αθήνα, 27/12/2017 
Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, η παραχώρηση κατά χρήση χώρου του Δασαρχείου Σπερχειάδας στη θέση «Λιβαδάκι» Μεγάλης Κάψης, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου, στον Δήμο Μακρακώμης.
Ο χώρος «Δασικής Αναψυχής-Δασικό Χωριό» παραχωρείται δωρεάν στο Δήμο για δέκα χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης-παράτασης για άλλα πέντε χρόνια. Αποτελείται από είκοσι (20) ξύλινους οικίσκους σε οικόπεδο 15 στρεμμάτων εκτός σχεδίου πόλης. Είναι ιδιοκτησίας του δημοσίου με εξοπλισμό που αποτελεί δημόσια περιουσία.
Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η αναψυχή και περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους στις ιδιαίτερες αξίες του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον η παραχώρηση θα συμβάλει στην προστασία, στη φύλαξη και στη συντήρηση του ‘’ΔασικούΧωριού’’ και του περιβάλλοντος χώρου δασικής αναψυχής.
Η λειτουργία του συγκροτήματος οικίσκων θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του, ενώ στο Δήμο Μακρακώμης δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να υπεκμισθώνει τα ακίνητα αυτά σε τρίτους με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει στο Δημόσιο το 20% του μηνιαίου μισθώματος που θα επιτευχθεί.
Στις υποχρεώσεις του Δήμου είναι, μεταξύ άλλων, η υλοποίηση των παραπάνω σκοπών εντός διμήνου από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, η ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη για όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών των σκοπών, καθώς και για τις συντηρήσεις που χρειάζονται για τα ακίνητα που παραχωρούνται.
Με αυτή την απόφαση το ΥΠΕΝ συνεχίζει μια διαδικασία παραχώρησης κτιρίων της δασικής υπηρεσίας για κοινωφελείς σκοπούς, ώστε και να διατηρηθεί η δυνατότητα συντήρησης και χρήσης τους, αλλά και να προσφερθεί η δυνατότητα στους Δήμους, τις οργανώσεις και το κοινό να έρθουν σε εντονότερη επαφή με το δασικό περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

 

Print Friendly, PDF & Email