ΥΠΕΝ: Ανεδαφικά και εκτός θέματος τα σχόλια του κ.Πατούλη για τους κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης νερού
Αθήνα, 17/08/2017
Σχετικά με δελτίο τύπου της ΚΕΔΕ και επιστολή του κ. Πατούλη, που κυκλοφόρησαν χθες 16/8/17, οφείλουμε να ενημερώσουμε δημόσια τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ ότι οι κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης της χρήσης νερού δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ενιαία τιμολόγηση, ενώ μία προσεκτική ανάγνωση της σχετικής ΚΥΑ θα έλυνε πολλές παρεξηγήσεις.
Το Υπουργείο μας είναι πάντα στη διάθεση της ΚΕΔΕ και των ΟΤΑ για να διευκρινίσουμε πεδία της πολιτικής που τους αφορούν και δεν αρνηθήκαμε ποτέ τη συνεργασία. Αν πάλι δεν επιθυμεί τη συνεργασία με το ΥΠΕΝ θα μπορούσε να λάβει τη γνώμη της Ένωσης των ΔΕΥΑ ή της επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ πριν σχολιάσει πολιτικές του Υπουργείου με βάση δημοσιεύματα της προηγούμενης εβδομάδας, που μόνο στόχο είχαν τη δημιουργία εντυπώσεων και παραπληροφόρησης.
Η ΚΥΑ 135275 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1751Β/22-5-17 και αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  (συμπεριλαμβανομένων των Δήμων, ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) η οποία ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2016. Ειδική συζήτηση για το θέμα έγινε και στο πρόσφατο συνέδριο των ΔΕΥΑ στην Άρτα, όπου υπήρχε και τοποθέτηση του πρόεδρου της ΕΔΕΥΑ κ. Μαρινάκη, δημάρχου Ρεθύμνου αλλά και πολλών αυτοδιοικητικών, παρουσία του αν ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος ανέλυσε τη σχετική ΚΥΑ στην ομιλία του.
Επί της ουσίας των ρυθμίσεων ενημερώνουμε τον κ. Πατούλη ότι :
1. Οι κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης αποτελούν υποχρέωση της Ελλάδας με βάση την Οδηγία 2000/60 της ΕΕ, οδηγία που έχει υποστηρίξει η ΚΕΔΕ, και η χώρα μας όφειλε να διατυπώσει τους κανόνες αυτούς από το 2010.
3. Η θέσπιση κανόνων για την τιμολόγηση και κοστολόγηση του νερού ήταν όρος αιρεσιμότητας των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τη χώρα μας την περίοδο 2016-2017. Σε περίπτωση που δεν είχαμε αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο θα υπήρχε κίνδυνος για τις χρηματοδοτήσεις έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Από όσο γνωρίζουμε σε αντίθετη κατεύθυνση ήταν οι θέσεις της ΚΕΔΕ μέχρι σήμερα, εφόσον ζητούσαν επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και πόρους για τους ΟΤΑ.
4. Οι κανόνες έχουν ως βασικό και απαράβατο όρο τη βιωσιμότητα των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και φυσικά των ΔΕΥΑ. Τι ίδιο υποστήριζε χρόνια η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Αν η ΚΕΔΕ υποστηρίζει την ελλειμματικότητα των ΔΕΥΑ, θα θέλαμε να μας ενημερώσει σχετικά, όπως για τον τρόπο κάλυψης των ελλειμμάτων τους.
Ήδη το ποσοστό ανάκτησης κόστους από τις ΔΕΥΑ κυμαίνεται μεσοσταθμικά πάνω από 80%. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η τιμολόγηση προκύπτει από την κοστολόγηση η οποία διαφέρει στον κάθε πάροχο (πχ. άλλοι χρησιμοποιούν γεωτρήσεις ,άλλοι πηγές για νερό, άρα έχουν διαφορετικά κόστη).
5. Θα πρέπει να συμφωνηθεί ότι όλοι οι φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να έχουν κοινούς και διάφανους κανόνες, που δεν αποτελούν ενιαία τιμολόγηση. Ουδέποτε υπήρξε πρόταση για ενιαία τιμολόγηση από οποιονδήποτε (παρά μόνο σε αβάσιμα δημοσιεύματα). Η τιμολογιακή πολιτική, με όρο τη βιωσιμότητα, επαφίεται στον κάθε πάροχο. Ο υπολογισμός του χρηματοοικονομικού κόστους μιας ΔΕΥΑ είναι καθαρό λογιστικό ζήτημα. Οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης βάζουν το γενικό πλαίσιο. Διαχρονικά τα πάγια κεφάλαια, οι αντίστοιχες αποσβέσεις, τα κόστη συντήρησης, αντικατάστασης, συμπεριλαμβάνονταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των παρόχων ύδρευσης. Είναι δυνατό να μην τα γνωρίζει αυτά η ΚΕΔΕ;
6. Στους κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης προβλέπονται κοινωνικά τιμολόγια για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, χαμηλό τιμολόγιο -που προσεγγίζει και το μηδενικό- στις μικρές καταναλώσεις, που σέβονται τον κοινωνικό πόρο του νερού, και «κόφτης» στις αυξήσεις του τιμολογίου νερού, ώστε να μην επιβαρύνονται οι καταναλωτές. Βασικός στόχος της πολιτικής τιμολόγησης και κοστολόγησης είναι η μείωση του κόστους υπηρεσιών των φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης. Αν ο κ. Πατούλης επιθυμεί να υπάρχουν ελεύθερες αυξήσεις του κόστους νερού στις ΔΕΥΑ και όχι θεσμική θωράκιση των κοινωνικών τιμολογίων, θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσει.
7. Προφανώς και οι κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης λαμβάνουν υπόψη τα διαχειριστικά σχέδια υδάτων σε επίπεδο υδατικών διαμερισμάτων, που έχουν ήδη εκπονηθεί και αυτή την περίοδο αναθεωρούνται, και τα οποία έχουν στόχο την διαθεσιμότητα και επάρκεια του νερού και την βέλτιστη οικολογική κατάσταση των υδάτινων σωμάτων. Δεν θα μπορούσε εξάλλου να γίνει αλλιώς εφόσον αποτελούν κοινά προαπαιτούμενα της Οδηγίας 2000/60.
8. Ειδικά για τους νησιωτικούς δήμους, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πρόγραμμα υποδομών αφαλάτωσης, ώστε να είναι υδρευτικά ανεξάρτητοι από τη μονοπωλιακή μεταφορά με υδροφόρες και να στηριχτεί η τουριστική ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής. Την τελευταία περίοδο εγκαινιάζονται συνεχώς έργα αφαλάτωσης και προ δύο εβδομάδων ψηφίστηκε ειδικό θεσμικό πλαίσιο για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων των αφαλατώσεων, εφόσον κρίθηκαν αναγκαίες για την ανάπτυξη των νησιών μας και την υπέρβαση των αδυναμιών της νησιωτικότητας. Η μεταφορά νερού στους νησιωτικούς δήμους συνεχίζει να αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση της πολιτείας, ενώ οι αφαλατώσεις έχουν πλέον κόστη συγκρίσιμα με αυτό των γεωτρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η προσεκτική ανάγνωση και μελέτη της σχετικής ΚΥΑ θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες πληροφορίες στην ΚΕΔΕ, εφόσον περιέχει αναγκαία εργαλεία για τις δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να υλοποιούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.
Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Πατούλη ότι αν τη μελετήσει δεν θα βρει πρόσφορο έδαφος για αντιπολίτευση. Και δεν κατανοούμε τη χθεσινή πρόχειρη ανακοίνωση της ΚΕΔΕ για μια ΚΥΑ της 22ας Μαΐου (σχεδόν 3 μήνες μετά), όπως και για ποιο λόγο στάλθηκε στον Υπουργό ΠΕΝ κ. Γιώργο Σταθάκη, εφόσον στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων προεδρεύει ο αναπληρωτής Υπουργός, ο οποίος υπογράφει και την ΚΥΑ.
Σε κάθε περίπτωση ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης Φάμελλος είναι στη διάθεση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, για μια ειδική συζήτηση επί του θέματος με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της ένωσης των ΔΕΥΑ των ΟΤΑ.

 

Print Friendly, PDF & Email