1ο FORUM ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
8 & 9 Απριλίου 2019 Αίγλη Ζαππείου
 02 Απριλίου 2019
Σηματοδοτώντας τη μετάβαση της χώρας μας στην εποχή της Κυκλικής Οικονομίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, πραγματοποιούν στις 8 & 9 Απριλίου 2019 στην Αίγλη του Ζαππείου το 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας.
Στο διήμερο Συνέδριο, θα παρουσιαστούν η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία, αλλά και καινοτόμες πρακτικές, σημαντικά παραδείγματα επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, με τη συμμετοχή Υπουργών, μελών της κυβέρνησης, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και φορέων της επιστημονικής, επιχειρηματικής και παραγωγικής κοινότητας, θα παρουσιαστούν οι 34 δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία.
Το Forum θα αποτελέσει ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σημαντικά ζητήματα, όπως ο τρόπος εισαγωγής της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας, η δυνατότητα συμβολής της στα θέματα της διαχείρισης αποβλήτων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η παραγωγή υπεραξίας μέσω νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών προτύπων, καθώς και η παρουσίαση καλών πρακτικών από οργανισμούς και επιχειρήσεις της χώρας μας, που συνιστούν παραδείγματα κυκλικής οικονομίας.
Η χώρα μας είναι μία από τις 10 ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν Εθνική Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας   (https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/strategies).
Το πρώτο αυτό Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας, που αποτελεί βήμα διαλόγου με την κοινωνία και την αγορά, έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ενεργειών, όπως η έγκριση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, η ένταξη της Κυκλικής Οικονομίας στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία και του διετούς επιχειρησιακού Σχεδίου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, η έγκριση και διατύπωση Γνώμης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η συζήτηση της Στρατηγικής στη Βουλή και η κατάθεση της Εθνικής Στρατηγικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από πολύμορφο και ευρύ διάλογο, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της 20ής Δεκεμβρίου 2018.
Την εναρκτήρια ομιλία θα εκφωνήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ενώ θα συμμετέχουν επίσης Υπουργοί πολλών παραγωγικών Υπουργείων και εθνικοί παραγωγικοί φορείς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί από τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος, Daniel Calleja Crespo.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 1ου FORUM Κυκλικής Οικονομίας:
www.circular-economy.gr
Print Friendly, PDF & Email