Με μια αιφνιδιαστική τροπολογία για τα ετοιμόρροπα κτίρια η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισε σήμερα μια τραγικά ελλειμματική ρύθμιση, χωρίς καμία διαβούλευση με τους φορείς και χωρίς συζήτηση στη Βουλή. Η τροπολογία αλλάζει το χαρακτήρα περιοχών της χώρας μας με πολιτιστικό περιεχόμενο και αρχιτεκτονική αξία και υποβαθμίζει σημαντικά το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η τροπολογία παραπέμπει σε νομοθεσία του 1929(!) για τα κριτήρια ετοιμόρροπου κτηρίου, δεν δίνει κατεύθυνση για τη δυνατότητα μερικής αποκατάστασης, δεν προβλέπει ποιος θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης, τι θα γίνει με το οικόπεδο στη συνέχεια και πως λύνεται το ιδιοκτησιακό.

Για το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτείται το θέμα των κατεδαφίσεων ετοιμόρροπων να αντιμετωπιστεί με άλλες προτεραιότητες, όπως: Καταγραφή όλων των προβληματικών κτιρίων με αξιοποίηση των Δήμων και του ΤΕΕ, στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, των Υπηρεσιών Δόμησης και των Παρατηρητηρίων, κίνητρα για ανταλλαγή συντελεστή δόμησης και με διαθέσιμη τράπεζα γης καθώς και χρηματοδοτήσεις για συντήρηση κτιρίων και αποκατάσταση.

Print Friendly, PDF & Email