Αειφορική διαχείριση και προστασία του τρυγονιού στην Ευρώπη προτείνει η Ελλάδα

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018

Επιστολή προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Karmenu Vella, απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. Η επιστολή αποσκοπεί στην ενημέρωση του Επιτρόπου για μέρος των διαχειριστικών πρακτικών που εφαρμόζονται για το είδος στη χώρα, για τα πληθυσμιακά δεδομένα που αφορούν το τρυγόνι στην Ελλάδα, καθώς και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ύφεσης που παρατηρείται στους πληθυσμούς του είδους, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη.

Στην επιστολή του ο Αν. ΥΠΕΝ ενημερώνει τον Επίτροπο ότι η χώρα μας εφαρμόζει διαχείριση της θήρας του τρυγονιού, η οποία μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις πληθυσμιακές συνθήκες, δηλαδή:

• Καθορίζει κάθε χρόνο το όριο κάρπωσης και περιορισμένες ημερομηνίες επιτρεπτής κάρπωσης.

• Επιτρέπει το κυνήγι του είδους από 20/8 έως 14/9 σε περιορισμένες μόνο περιοχές της χώρας.

• Με τους δασοφύλακες και θηροφύλακες επιβλέπει τη δραστηριότητα σε όλη τη χώρα με περισσότερα από 1.000 άτομα.

Όσον αφορά τα πληθυσμιακά δεδομένα του τρυγονιού, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρεται στα επιστημονικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο ΥΠΕΝ, και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Αναφοράς, από τα οποία δεν προκύπτουν αρνητικά στοιχεία για τον πληθυσμό του τρυγονιού στην Ελλάδα και στον ανατολικό μεταναστευτικό διάδρομο.

Σε συνέχεια της συζήτησης που εξελίσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του τρυγονιού, ο Αν. ΥΠΕΝ ζητά από τον Επίτροπο Vella να επιδιωχθεί η αειφορική διαχείριση του είδους σε όλη την Ευρώπη, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τις πρακτικές που συντελούν σε αυτή, όπως αυτές που εφαρμόζει η χώρα μας. Παράλληλα, να αναγνωριστούν και να εφαρμοστούν αειφόρες πρακτικές, πέρα από την κάρπωση, που αφορούν στις χρήσεις γης του αγροδασικού χώρου και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αλλοιώνουν τα στοιχεία των ενδιαιτημάτων του τρυγονιού. Δηλώνει δε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές που βοηθούν το είδος και τους πληθυσμούς του.

Στην κατεύθυνση της αειφορίας του τρυγονιού, ο Αν. ΥΠΕΝ ενημερώνει τον Επίτροπο ότι για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 το όριο κάρπωσης μειώθηκε από 12 σε 10 θηρευμένα άτομα ανά κυνηγό και ανά έξοδο.

Κλείνοντας την επιστολή, ο Σωκράτης Φάμελλος στηρίζει την πρόταση του Επιτρόπου για διοργάνωση σεμιναρίων στην Ευρώπη για τη διαχείριση του τρυγονιού και προσφέρεται να διοργανωθεί στην Αθήνα αντίστοιχο σεμινάριο για τον ανατολικό μεταναστευτικό διάδρομο, παρουσία του Επιτρόπου, των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων άλλων χωρών, χρηστών και ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να συζητηθούν τα εργαλεία αειφορικής διαχείρισης που θα συμβάλουν στην προστασία του τρυγονιού σε όλη την Ευρώπη.

 

Print Friendly, PDF & Email