“Σήμερα, στα Λατομεία Μαρκοπούλου εντοπίσαμε κάποια από τα βασικά, αρνητικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, καταπατημένες, δημόσιες, δασικές εκτάσεις, παράνομη απόρριψη αποβλήτων, λειτουργία ενός κυκλώματος παραοικονομίας γύρω από τα απόβλητα και τις παράνομες απορρίψεις, ελλιπή έλεγχο”, δήλωσε ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψη του στα Λατομεία Μαρκοπούλου.

Πέρα από τη διαπίστωση της κατάστασης, λόγω της χθεσινής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην εν λόγω περιοχή, σκοπός της επίσκεψης ήταν πάνω απ’ όλα οι ενέργειες για ταχεία και ασφαλή κατάσβεση της φωτιάς, με ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους της κατάσβεσης, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

“Επιβάλλεται η συνεργασία όλων των Υπηρεσιών, της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας, του Δήμου, της Πυροσβεστικής και του Υπουργείου, όπου χρειαστεί, ώστε να γίνει η κατάσβεση της πυρκαγιάς το συντομότερο δυνατό και να περιοριστούν οι εκπομπές των αερίων που παράγονται λόγω της φωτιάς”, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος στον Δήμαρχο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Σωτήρη Μεθενίτη, καθώς και στον Αντιπύραρχο, Διοικητή ΠΥ.Δ. Αθηνών, Μιχάλη Ανδριόπουλο, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν σχετικά τον Αν. ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Σωτήρης Μεθενίτης ευχαρίστησε τον Αν. ΥΠΕΝ για το ενδιαφέρον και την άμεση ανταπόκριση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ο πρώτος Υπουργός Περιβάλλοντος που επισκέπτεται τα Λατομεία Μαρκοπούλου, ενώ ο Αντιπύραρχος, Διοικητής ΠΥ.Δ. Αθηνών Μιχάλης Ανδριόπουλος επικέντρωσε στην πορεία κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

“Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Αυτοδιοίκησης για την περιφρούρηση του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των παράνομων απορρίψεων και στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους όσοι επιβουλεύονται το περιβάλλον”, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος. “Όσοι ρυπαίνουν το περιβάλλον έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με τα συμφέροντα της χώρας, της κοινωνίας, των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας”.

Και συμπλήρωσε: “Η διακοπή των παράνομων απορρίψεων αποβλήτων, η κατασκευή και η λειτουργία οργανωμένων και σύγχρονων μονάδων διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και η ανάκτηση ωφέλιμων πόρων είναι επιβεβλημένες. Τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της οικονομίας και της εργασίας. Έτσι ώστε να μην δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και παραθυράκια στους κάθε λογής επιτήδειους”.

Η επίσκεψη του Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου στα Λατομεία Μαρκοπούλου ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου Σωτήρη Μεθενίτη. Εκεί, ο Αν. ΥΠΕΝ είχε μία σύντομη συζήτηση με τους αιρετούς και τους εργαζόμενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, η οποία περιστράφηκε γύρω από το θέμα της οργανωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων και της αποκατάστασης των λατομείων.

“Με τη σημερινή μας συνάντηση στέλνουμε ένα μήνυμα, ότι θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος”, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος απευθυνόμενος στους εργαζόμενους του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. “Καλούμε όλους τους τομείς, την Αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και τους παραγωγούς να συνεργαστούμε, ώστε να έχουμε το συντομότερο δυνατό ποιοτικές εγκαταστάσεις που αντιστοιχούν τόσο στη νομοθεσία, όσο  και το ευρωπαϊκό κεκτημένο”.

“Η παράνομη απόρριψη αποβλήτων δεν οφείλεται μόνο στους ελαστικούς μηχανισμούς ελέγχου. Οφείλεται και στην έλλειψη ολοκληρωμένων υποδομών διαχείρισης όλων των αποβλήτων, όχι μόνο των αστικών, αλλά και των βιομηχανικών και των επικινδύνων και των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων. Χρειαζόμαστε υγιή επιχειρηματικότητα, στήριξη του τουρισμού και το κυριότερο, η κοινωνία μας να ζει με υγεία, σε ένα σωστό περιβάλλον”, κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Print Friendly, PDF & Email