Αθήνα, 27/04/2017

 Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος: “ Ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα, προσφυγική κρίση και διαχείριση υδάτων κυρίαρχες προκλήσεις για την Μεσόγειο”
Τα ζητήματα της ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων που συνδέονται με την προσφυγική κρίση, αλλά και με την διαχείριση των υδατικών πόρων έθεσε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος,  στην Υπουργική Σύνοδο της  Ένωσης για τη Μεσόγειο για το Νερό, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα στην Μάλτα, με τη συμμετοχή και των κρατών της Μεσογείου.
 Ο Σωκράτης Φάμελλος,  τόνισε τη σημασία της συνάντησης για τη διαμόρφωση της Water Agenda για τη Μεσόγειο, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα και συμβάλλει στην ενότητα των Μεσογειακών λαών, ωστόσο επεσήμανε ότι η θάλασσα της Μεσογείου αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ άλλων με την προσφυγική κρίση και την ειρήνη στην περιοχή”.
Πρόσθεσε δε, ότι η Ελλάδα έχει ισχυρούς ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με όλες τις  χώρες στη λεκάνη της Μεσογείου και ότι η αποτελεσματική διακρατική συνεργασία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των υδατικών προκλήσεων σε ευρωπαϊκό και ευρω-μεσογειακό επίπεδο.
Συνεπώς, η υιοθέτηση της Διακήρυξης για το Νερό από τη Σύνοδο “προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να σκιαγραφηθεί ένα κοινό Ευρω-μεσογειακό πλαίσιο για την πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων, αν και χρειάζονται σαφώς συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση”, είπε ο Αν. ΥΠΕΝ.
Με δεδομένο ότι υπάρχουν ήδη πολλές πολιτικές, πρωτοβουλίες και δίκτυα συνεργασίας στο χώρο της Μεσογείου,  “αυτό που λείπει είναι ένας πιο αποτελεσματικός συντονισμός, ο οποίος θα είναι προσανατολισμένος προς συγκεκριμένες δράσεις. Η Water Agenda μπορεί να προσφέρει την πλατφόρμα και το μηχανισμό που χρειάζεται για να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα, καθώς η διαχείριση υδατικών πόρων είναι ένα θέμα που διαπνέει όλες τις τομεακές πολιτικές και στρατηγικές”.
Έτσι, η Water Agenda της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο δράσης για την επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs), και όχι μόνο του Στόχου για τo Νερό. Διότι, δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική διάκριση μεταξύ πολιτικών και μέτρων για το Στόχο του Νερού και των στόχων της Κλιματικής Αλλαγής, της Βιώσιμης Αγροτικής Παραγωγής και της Ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διακήρυξη αναφέρει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της υδατικής πολιτικής και δίνει προστιθέμενη αξία σε θέματα συνεργασίας και συντονισμένης δράσης. Όμως, “οι συγκεκριμένες θεματικές περιοχές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα επόμενα βήματα σε αυτή τη συνεργασία λείπουν από το τελικό κείμενο που θα υιοθετηθεί σήμερα. Παρόλα αυτά η Διακήρυξη αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα”, σχολίασε ο Αν. ΥΠΕΝ.
Και συμπλήρωσε: “Οι προσπάθειες σε τεχνικό επίπεδο πρέπει είναι γρήγορες και αποτελεσματικές, προσδίδοντας συγκεκριμένο περιεχόμενο στην όλη προσπάθεια. Και, βέβαια,, καθοριστική στην όλη υλοποίηση της Water Agenda θα είναι και η αντίστοιχη οικονομική στρατηγική, που πρόκειται να εκπονηθεί”.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν και είχαν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια  της εκ νέου ενεργοποίησης της Πρωτοβουλίας για το Νερό, επανέλαβε ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση του ανοικτού διαλόγου για τη διαχείριση του νερού στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεισφέρει στα βήματα που θα υλοποιήσουν τη συνεργασία μεταξύ των Ευρω-Μεσογειακώ%C

Print Friendly, PDF & Email