Αν. ΥΠEN,  Σ. Φάμελλος: “Απαιτείται αξιοπιστία, ασφάλεια, έλεγχος και διαφάνεια στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία “

 Αθήνα, 16/05/2018

Με πρωτοβουλία του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, συζητήθηκε σήμερα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία παρουσία των Κ. Αγοραστού, Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δ. Κολυνδρίνη, Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των Αλέξανδρου Κατσιάμπουλα και Βαρβάρας Γεωργαλή, μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, και Άρη Βρούστη, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
 
“Εξελίσσεται μία πολύ σημαντική συζήτηση στη χώρα για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, η οποία πρέπει να παρακολουθείται και να τροφοδοτείται και από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν μπορεί αυτή η συζήτηση να μείνει έξω από το Κοινοβούλιο και τους εκπροσώπους των πολιτών”, ανέφερε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Σωκράτης Φάμελλος. Επανέλαβε, δε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των εναλλακτικών καυσίμων ως βήμα στη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία, σε συνέχεια των δράσεων πρόληψης, ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, αλλά χωρίς να τις υποβαθμίζει ή να τις καθυστερεί.
 
“Στη χώρα μας, με τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει, έχουμε πετύχει να χρησιμοποιούνται και να παράγονται δευτερογενή καύσιμα, που έχουν μειωμένες συγκεντρώσεις επικίνδυνων ρυπαντών, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια”, σημείωσε ο Αν. ΥΠΕΝ. Στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του 2015 προβλέπεται η αξιοποίησή τους στην εγχώρια βιομηχανία που έχει υψηλές ενεργειακές ανάγκες και ειδικότερα στην τσιμεντοβιομηχανία, η οποία έχει ειδικές συνθήκες στην παραγωγική της διαδικασία, ούτως ώστε να τα χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Εξάλλου, η συναποτέφρωση προβλέπεται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με πολύ αυστηρούς όρους, με βάση ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συνεπώς τα εναλλακτικά καύσιμα (RDF) μπορούν να αντικαθιστούν ένα σημαντικό μέρος των ορυκτών καυσίμων, ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συνεισφέρουν στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, μειώνοντας το κόστος ταφής.
 
Ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι ένα βασικό ζήτημα, που τίθεται πάντα σε αυτά τα θέματα, είναι η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, μέσω της σωστής χρήσης αλλά και του σωστού ελέγχου και της αξιοπιστίας των μετρήσεων. Στην περίπτωση της τσιμεντοβιομηχανίας υπάρχει η δυνατότητα της online μέτρησης αρκετών ρύπων στα απαέρια και καταγραφής τους σε ανοικτή βάση δεδομένων, όπως θα γίνεται στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο. Τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική νομοθεσία έχουν θεσπιστεί αυστηρά πρότυπα για την ποιότητας των δευτερογενών καυσίμων, που αφορούν στη θερμογόνο δύναμή τους, στην περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα (υδράργυρος) και χλώριο. Επίσης αυστηρά πρότυπα υπάρχουν για τη δειγματοληψία και τις μεθόδους ανάλυσής τους. Στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο κυριαρχεί η αρχή της πρόληψης και γι’ αυτό έχουν ενσωματωθεί σε αυτό, αλλά και στα όρια αέριων εκπομπών, τα συμπεράσματα πολλών επιδημιολογικών μελετών και έχουν μειωθεί τα όρια των εκπομπών.
 
Στην περίπτωση της καύσης εναλλακτικών καυσίμων από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο, γίνονται συνεχείς μετρήσεις και δειγματοληψίες από διαπιστευμένα εργαστήρια, στα οποία περιλαμβάνεται και ο Δημόκριτος. Ήδη από το 2017 το ΥΠΕΝ και οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν συνεχώς και ελέγχουν τις παραπάνω ενέργειες. Με βάση τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα από τον έλεγχο των εναλλακτικών καυσίμων και τις μετρήσεις των αέριων ρύπων, προκύπτει ότι υπάρχει επάρκεια μηχανισμών και ασφάλεια των μετρήσεων. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι όλα εντός των ευρωπαϊκών ορίων και πολύ χαμηλότερα από αυτά”.
 
Επίσης, το προσεχές διάστημα το ΥΠΕΝ θα επικαιροποιήσει το πρωτόκολλο εθελοντικής συνεργασίας της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών με την πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτής της επικαιροποίησης του πρωτοκόλλου έχουν ήδη συμφωνηθεί μέτρα όπως ο εξαπλασιασμός των μετρήσεων που αφορούν στις διοξίνες, τα φουράνια και τα βαρέα μέταλλα, με δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και στους πολίτες. Όσον αφορά στους συμβατικούς αέριους ρύπους “αποφασίσαμε να επεκταθεί η διαδικασία παρακολούθησης επτά αέριων ρύπων, αντί τριών, και την ανάρτησή τους σε οnline πλατφόρμα, ώστε όλοι οι πολίτες αλλά και η περιφέρεια και ο Δήμος να έχουν άμεση πρόσβαση”, ενώ μελέτες για τα μοντέλα διασποράς θα πραγματοποιείται ανά τέσσερα χρόνια και όχι ανά δεκαετία, όπως ίσχυε έως σήμερα.  
 
Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής ώστε να μην υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο γύρω από τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στην ελληνική βιομηχανία και στην οποία θα συμμετέχουν ενδεικτικά η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών, η Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, περιβαλλοντική ΜΚΟ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, καθώς και εκπρόσωποι από τον τομέα της δημόσιας υγείας.
 
Πέρα από τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής θα ήταν χρήσιμο να συσταθούν και “τοπικές επιτροπές κοινωνικού ελέγχου, ώστε να αποκατασταθεί η διαδικασία διαλόγου τοπικά. Πιστεύω ότι σε κάθε περιοχή η κάθε επιχείρηση πρέπει να συνομιλεί απευθείας με την κοινωνία είτε λέγεται Δήμος, είτε Περιφέρεια, είτε  λέγεται τοπική κοινωνία, εργατικό κέντρο, κοινωνικές οργανώσεις. Τη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής έχουμε προτείνει και στην περιοχή του Βόλου. Επίσης έχουμε ζητήσει να κληθεί η ΑΓΕΤ να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ελέγχων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, στον ιατρικό σύλλογο, οπουδήποτε, διότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό ως προς την πληροφορία και κανένας παράγοντας δυσπιστίας της κοινωνίας. Απαιτείται αξιοπιστία, ασφάλεια, έλεγχος και διαφάνεια στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία, για να κάνουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή της κυκλικής οικονομίας. Και υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες με γνώση της καινοτομίας που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια και τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον”, κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.
 
 
Print Friendly, PDF & Email