Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος “Η πρόσβαση όλων σε καθαρό και πόσιμο νερό είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο”


Αθήνα, 22/03/2019

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, από το Διεθνές Φόρουμ με θέμα “Πόσιμο νερό και αποχέτευση: Τα κοινά αγαθά στην υπηρεσία της κοινωνίας”, που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO και του ΥΠΕΝ, ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε:

«Η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη από το Κέντρο Υδατικών Πόρων του ΑΠΘ, την UNESCO και το ΥΠΕΝ, του διεθνούς συνεδρίου για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς γίνεται στην πόλη που το 2014 διενεργήθηκε το δημοψήφισμα για τον δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης του νερού. Πρόσφατα, η Βουλή των Ελλήνων, με απόφασή της στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, μετά από πρόταση της κυβέρνησης, ψήφισε διάταξη με την οποία κατοχυρώνεται ο δημόσιος έλεγχος των βασικών κοινωνικών αγαθών, ενώ ακόμη και τα δίκτυα διανομής υπόκεινται σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας και τελούν υπό δημόσιο έλεγχο. Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση από το 2018, έχει δοθεί η δυνατότητα και στην Αυτοδιοίκηση της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ.

Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Ο 6ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι ξεκάθαρος: πρόσβαση όλων σε καθαρό και πόσιμο νερό έως το 2030. Αυτό σημαίνει νερό για όλους. Κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω. Κανείς δεν πρέπει να μείνει μόνος, χωρίς πρόσβαση στα αγαθά της ζωής.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μία υπενθύμιση της ανάγκης για την αντιμετώπιση της κρίσης νερού και την πρόσβαση σε αυτό από το σύνολο του πληθυσμού. Αυτή η πρόσβαση προϋποθέτει εκ μέρους μας ότι υδατικοί πόροι είναι επαρκείς σε ποσότητα, καλοί σε ποιότητα και η χρήση τους είναι οικονομικά προσιτή για όλους, ακόμη και για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Σε αυτή την κατεύθυνση, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Δεκέμβριο του 2018, για την αναθεώρηση της Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό (Οδηγία 98/83/ΕΚ), η χώρα μας πρότεινε και συμπεριλήφθηκε ρητή αναφορά στον Στόχο 6 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σχετικά με τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας για όλους, αλλά και της αειφόρου διαχείρισης του ύδατος.

Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, στη βάση ενός συνολικού σχεδιασμού ανάπτυξης και προόδου. Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (οδηγία 2000/60) σε συνδυασμό με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (οδηγία 2007/60), που ολοκληρώθηκαν και τα δύο την προηγούμενη διετία, συνθέτουν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο οι παραγωγοί, οι καταναλωτές και οι αυτοδιοικητικοί και κοινωνικοί φορείς θα διαχειριστούν τους υδατικούς πόρους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι δράσεις της κυβέρνησης έχουν καλύψει κενό πολλών ετών των προηγούμενων κυβερνήσεων και έθεσαν στο αρχείο καταγγελίες της ΕΕ και καθυστερήσεις. Παράλληλα, με τη νέα σύγχρονη και διάφανη ανάλυση κόστους και την τιμολογιακή πολιτική που θεσπίσαμε για πρώτη φορά, εξασφαλίζουμε μείωση απωλειών νερού, μείωση κόστους που βαρύνει τον καταναλωτή, κοινωνικό τιμολόγιο για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και περιβαλλοντικό τιμολόγιο -έως και μηδενικό- για όσους σέβονται το περιβάλλον.

Δεν χωρά εφησυχασμός, απαιτείται η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των πολιτών και των οικονομικών παραγωγών, για να είναι ενεργοί συμμέτοχοι και αρωγοί στις προσπάθειές μας, καθώς και η εγρήγορση διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε όλα τα επίπεδα, για την υλοποίηση των μέτρων που έχουν θεσπιστεί. Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει σχέδια ασφάλειας νερού, αλλά και μέτρα προσαρμογής για ασφαλείς κατασκευές και επάρκεια νερού σε ασφαλείς πόλεις, θωρακισμένες απέναντι σε φαινόμενα πλημμύρας και άλλες φυσικές καταστροφές. Και σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται επιτάχυνση της Αυτοδιοίκησης, γιατί η κλιματική παράμετρος πρέπει και θα είναι παράγοντας επιλεξιμότητας και αιρεσιμότητας για την επόμενη προγραμματική περίοδο, σε όλες τις υποδομές και δράσεις νερού.

Με σεβασμό στην παρούσα και στις μελλοντικές γενιές και με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, μόνο μέσα από τον συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και τη συνεργασία μαζί τους, θα διασφαλίσουμε τη διαφύλαξη και την προστασία αυτού του πολύτιμου αγαθού, αλλά και την προστασία του πλανήτη και της ζωής».

Print Friendly, PDF & Email