Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Δίκαιη μετάβαση για όλους σε μια εποχή χωρίς ορυκτά καύσιμα”
 Αθήνα, 12/12/2018

Υπό το φως των πρόσφατων ανακοινώσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 ˚C –  αντί για 2˚C όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί –  ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετέχει στις εργασίες της 24ης Συνόδου των Μερών της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC),  που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Ειδικότερα, η 24η Σύνοδος εστιάζει στον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων (Paris Rulebook).
Ο Αν. ΥΠΕΝ εξέφρασε νωρίτερα την ανησυχία του για τα ευρήματα της IPCC και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα υπέστη πρόσφατα σημαντικά πλήγματα από πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, φαινόμενα τα οποία επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή και αναδεικνύουν το πόσο ευάλωτες είναι οι κοινωνίες μας. «Πρέπει να μειωθούν άμεσα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στοχεύοντας σε σχεδόν μηδενικές εκπομπές το 2050, αλλά για να το επιτύχουμε απαιτείται ριζική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Χρειαζόμαστε πολιτικές αποφάσεις και βούληση και η παγκόσμια κοινωνία αυτό περιμένει από εμάς», είπε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας τις καταστροφικές συνέπειες μιας πιθανής αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη άνω του 1,5˚ C.
Σημείωσε δε ότι η μετάβαση σε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αναπόφευκτα θα επηρεάσει την παραγωγή, την οικονομία και την εργασία, το επίπεδο και την κατανομή του εισοδήματος και για το λόγο αυτό η Ελλάδα υπέγραψε τη δήλωση σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα σχέδια και οι πολιτικές μας δεν δημιουργούν αποκλεισμούς και παρέχουν με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πολίτες ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες να επωφεληθούν από τον αναγκαίο μετασχηματισμό,  ο οποίος απαιτεί στήριξη της κοινωνίας και όλων των παραγωγικών δυνάμεων. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω στην ουδέτερη κλιματικά εποχή», όπως  δήλωσε.
Με σκοπό τη διασφάλιση της δίκαιης μετάβασης στο νέο παραγωγικό μοντέλο η Ελλάδα έχει ήδη θεσπίσει Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης,  ώστε να χρηματοδοτηθούν εναλλακτικοί τρόποι ανάπτυξης των περιοχών της χώρας που σήμερα βασίζονται αποκλειστικά στην εξόρυξη και παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και πλήττονται από ανεργία. Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να βρει συνέχεια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Επιπλέον, ο Σωκράτης Φάμελλος  υποστήριξε ότι η Συμφωνία των Παρισίων θα πρέπει να υποστηριχθεί από την υιοθέτηση ενός συνεκτικού συνόλου κανόνων για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της συμφωνίας, με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, που θα ισχύει για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης και τις διαφορετικές αναπτυξιακές δυνατότητες των κρατών που είναι Μέρη της Σύμβασης. Ο τελικός στόχος πρέπει να είναι η μετατροπή της Ευρώπης σε μια οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, απαιτείται  ενίσχυση των προσπαθειών όλων των κρατών –  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, ενημέρωσε για τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της χώρας μας, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει και υλοποιεί σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία,  τη στήριξη καινοτόμων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λύσεων στον βιομηχανικό τομέα, ενώ βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030. Επίσης, η Ελλάδα αναπτύσσει Περιφερειακά Σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σε εφαρμογή της  Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής, και αναλαμβάνει τις σχετικές πρωτοβουλίες  για την ενδυνάμωση της συνεργασίας της Ελλάδας με γειτονικά κράτη.
Τέλος, ο Αν. ΥΠΕΝ  αφού υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υπερκαλύψει τους στόχους που της αναλογούν για το 2020, τόνισε ότι η Συμφωνία των Παρισίων δεν πρέπει μόνο να σηματοδοτεί την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά πρέπει επίσης να τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων και κατ ‘αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας και των ανισοτήτων, σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος για το 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη.
Print Friendly, PDF & Email