“Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης να γιατρέψουμε τις πληγές που άφησε η λιτότητα”
 Αθήνα, 18/07/2018
Την εθνική θέση της χώρας μας παρουσίασε εχθές 17 Ιουλίου ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, στην Ολομέλεια του Υπουργικού Σκέλους του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN High Level Political Forum – UN HLPF), το οποίο λαμβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ.
Ο Αν. ΥΠΕΝ επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ, ως μέσου για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δίκαιης και αειφόρου ανάπτυξης, που θα ενσωματώνει ταυτόχρονα και τους τρεις πυλώνες –κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό– με τρόπο ισόρροπο. Ένα μοντέλο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που θα εξασφαλίζει την ευημερία, την ισότιμη κατανομή των πόρων χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και την πλήρη προστασία του πλούσιου οικολογικού αποθέματος της Ελλάδας.
Τόνισε ότι οι Στόχοι μαζί με την Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή παρέχουν έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα, ιδίως τώρα που η χώρα γυρίζει σελίδα και βγαίνει από την κρίση. Ένα σχέδιο που ταυτίζεται πλήρως με τις εθνικές προτεραιότητες και το όραμα για τη μελλοντική της πορεία έως το 2030.
Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι συχνά οι αποφάσεις που μας επιβλήθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης οδήγησαν σε οικονομικές πολιτικές που δημιουργούν αποκλίσεις από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, το κυβερνητικό έργο πρέπει να εστιάσει σε πολιτικές που, με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα γιατρέψουν τις πληγές της λιτότητας.
Αναφέρθηκε, επίσης, στο ότι η Ελλάδα παρουσίασε κατά τη φετινή Σύνοδο του Πολιτικού Φόρουμ του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, για πρώτη φορά, με μεγάλη επιτυχία, την Εθελοντική Εθνική της Αξιολόγηση (VNR) για την πρόοδο επίτευξης των SDGs σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύει, για ακόμα μία φορά, τη δέσμευση της χώρας ως προς τους Στόχους.
Ο Αν. ΥΠΕΝ αναφέρθηκε ειδικότερα στον καταλυτικό ρόλο που παίζει η η προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά την επίτευξη όχι μόνο των περιβαλλοντικών SDGs, αλλά και του συνόλου των 17 Στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό, ως προς τους πέντε SDGs στους οποίους εστιάζει το φετινό HLPF, και οι οποίοι είναι «περιβαλλοντικής φύσεως» (βιώσιμη διαχείριση νερού, βιώσιμη και καθαρή ενέργεια, βιώσιμες πόλεις και οικισμοί, βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και προστασία οικοσυστημάτων), τόνισε, μεταξύ άλλων, την εξαιρετική επίδοση της χώρας στην πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό για όλους, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων (Οδηγία 2000/60 και Διαχειριστικά Σχέδια Υδατικών Διαμερισμάτων), σε εθνικό αλλά και διασυνοριακό επίπεδο.
Επιπλέον, επεσήμανε τις εθνικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και, ως μέτρο κοινωνικής συνοχής, την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και τις παρεμβάσεις σε αστικό πλαίσιο για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (π.χ. σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας) που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Αναφερόμενος στον SDG12, τόνισε ότι η μετάβαση προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που προωθεί η Κυβέρνηση, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που υιοθετήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, είναι πρωταρχικής σημασίας για τη χώρα, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καινοτομία στη διαχείριση αποβλήτων.
Ως προς την προστασία της βιοποικιλότητας, τέλος, επεσήμανε την εισαγωγή των υπηρεσιών οικοσυστημάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη, την αύξηση των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στη χώρα σε περίπου 28% της χερσαίας έκτασης και 20% των χωρικών υδάτων και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τις προστατευόμενες περιοχές και τα προστατευόμενα είδη.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αν. ΥΠΕΝ αναφέρθηκε στις σημαντικές διακρατικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την εξασφάλιση της ειρήνης, της θρησκευτικής ανεκτικότητας και της ασφάλειας, εν μέσω μιας εξελισσόμενης ανθρωπιστικής προσφυγικής κρίσης.
Print Friendly, PDF & Email