Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Στηρίζουμε τους Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών και τους εργαζόμενους σε αυτούς”

Αθήνα, 27/03/2019

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, υποστήριξε τροπολογία του ΥΠΕΝ – που έχει εισαχθεί στο ν/σ  του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά το εμπορικό απόρρητο – σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται εκκρεμή ζητήματα των ΦΔΠΠ και των εργαζομένων σε αυτούς.

Με την συγκεκριμένη τροπολογία επιλύεται οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα των εργαζομένων στους ΦΔΠΠ, μέσω της σύστασης οργανικών θέσεων στους κανονισμούς λειτουργίας των Φορέων και της πλήρωσής τους μέσω ΑΣΕΠ.  Όπως ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ “με τον ν. 4519 συγκροτήθηκαν ΦΔΠΠ για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 σε όλη την Ελλάδα και εντάχθηκαν για πρώτη φορά στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ. ΄Ετσι καλύφθηκαν οι συνταγματικές αλλά και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εύρυθμη λειτουργία των Φορέων, υποχρεώσεις τις οποίες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν φρόντισαν ποτέ να ικανοποιήσουν”.

Πρόσθεσε δε, ότι η τροπολογία του ΥΠΕΝ κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Αφενός δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας των εργαζομένων αφετέρου θωρακίζει τις προστατευόμενες περιοχές και τα αντίστοιχα προστατευτέα αντικείμενα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Πέραν λοιπόν του ν. 4519 που έχει θεσμοθετηθεί εδώ και έναν χρόνο “συστήνονται οργανικές θέσεις στους κανονισμούς λειτουργίας των ΦΔΠΠ μέσω ΑΣΕΠ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας των εργαζομένων σε αυτούς. Θυμίζω ότι εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια οι εργαζόμενοι ήταν επί ξύλου κρεμάμενοι, διότι κάποιες κυβερνήσεις τους άφησαν συμβασιούχους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, χωρίς ποτέ να δώσουν ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο”, σχολίασε ο Αν. ΥΠΕΝ.

“Σήμερα, ως κυβέρνηση λύνουμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα των εργαζομένων στους ΦΔΠΠ”, συνέχισε, υπενθυμίζοντας ότι επί συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είχε αποφασιστεί το κλείσιμο των ΦΔΠΠ, η μείωση των εργαζομένων  ακόμα και η απόλυσή τους.  “Περνάμε πια σε μία νέα περίοδο για τους Φορείς δίνοντας τη δυνατότητα στελέχωσής τους με προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να κρατήσουν το προσωπικό που έχουν ήδη, έως τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων ΙΔΑΧ που θα προκύψουν από τον ΑΣΕΠ”, επεσήμανε, ενώ αναφερόμενος στο τελευταίο άρθρο της τροπολογίας ενημέρωσε για την τροποποίηση και επικαιροποίηση των εσωτερικών κανονισμών των οργανογραμμάτων των ΦΔΠΠ, με στόχο την συμμόρφωση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των ΦΔΠΠ με την νομοθεσία.

“Όπως συμβαίνει με όλους τους Φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, οι ΦΔΠΠ θα πρέπει να συγκροτήσουν εσωτερικό οργανόγραμμα, με οριοθέτηση των οργανικών θέσεων που υπάρχουν ήδη”, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ για τους οκτώ νεοσύστατους Φορείς είπε ότι αρχικά θα υπάρξουν  5 θέσεις ΙΔΑΧ, ώστε  να γίνουν τα πρώτα απαραίτητα βήματα για τη λειτουργία τους, όπως προμήθεια του αρχικού εξοπλισμού με ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ κ.λπ. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα και στους υφιστάμενους Φορείς, σε ένα μικρό ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα άτομα σε όλη την Ελλάδα, να λύσουν προβλήματα, όπως ότι υπήρχαν Φορείς που δεν είχαν ΠΕ Διοικητικού και Οικονομικού και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να κάνουν τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις και τις υποχρεώσεις τους.

Οι Φορείς θα πρέπει εντός 10 ημερών να υποβάλουν τους αντίστοιχους Οργανισμούς και προφανώς θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός με διαφάνεια και με βάση τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις αιτήσεις που θα υποβληθούν. Η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας  θα συναρτάται με το χρόνο έναρξης της σύμβασης εργασίας και  μάλιστα θα πρέπει να έχει γίνει πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2015. “Δεν αφήνουμε κανένα παράθυρο σε οποιαδήποτε πρόσληψη έχει γίνει μετά το 2015”, σημείωσε ο Αν. ΥΠΕΝ,  “η αναγνώριση αυτής της εμπειρίας θα αποδοθεί στους εργαζόμενους που δούλεψαν σε ΕΣΠΑ.  Και βέβαια, μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως”.

Τέλος, ο Αν. ΥΠΕΝ ανέφερε ότι από το έτος 2020 και μετά η δαπάνη μισθοδοσίας θα μπει στην επιχορήγηση που λαμβάνει ο κάθε Φορέας απελευθερώνοντας και ένα ποσό από το Πράσινο Ταμείο που θα επιστρέψει στην αυτοδιοίκηση, ενώ η τροπολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και άρθρο με το οποίο ρυθμίζονται τα ζητήματα του ειδικού εποχικού προσωπικού κάποιων Φορέων, οι οποίοι  χρειάζονται επιπλέον προσωπικό τον χειμώνα ή το καλοκαίρι, εκτός ωραρίου, όπως για παράδειγμα οι Εθνικοί Δρυμοί, τα επισκέψιμα φαράγγια κ.λπ.

Print Friendly, PDF & Email