Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος: “Με συμμετοχικές διαδικασίες ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας”

 Αθήνα, 02 Απριλίου 2018

Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι απαραίτητο στοιχείο του οικονομικού προγραμματισμού και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, λόγω του αποτυπώματος που έχει η ενέργεια στην οικονομική παραγωγή, αλλά και του καθαρού παραγόμενου προϊόντος που έχει η ενέργεια έτσι κι αλλιώς στις σύγχρονες κοινωνίες.
“Η χώρα μας όπως και η παγκόσμια κοινότητα εντάσσει τη γενικότερη συζήτηση για την ανάπτυξη στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030. Ο ΟΗΕ και η ΕΕ έχουν καταλήξει ότι το κεντρικό πολιτικό κείμενο είναι οι SDGs για το 2030 και αυτοί οι στόχοι είναι το προγραμματικό κείμενο που περιβάλλει όλες τις συζητήσεις για την οικονομική παραγωγή και την ανάπτυξη. Ένας δεύτερος πυλώνας σε αυτή την παγκόσμια συζήτηση είναι η Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα.
Με όρους, λοιπόν, βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, το αντικείμενο του ενεργειακού σχεδιασμού είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις εκπομπές αέριων ρύπων του θερμοκηπίου. Η συζήτηση γίνεται προφανώς λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του 2020 και του 2030. Για το 2020 μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων ότι χώρα μας έχει πιάσει τους στόχους της. Και θέτουμε τολμηρούς και φιλόδοξους, περιβαλλοντικά, στόχους για το 2030. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να συζητήσουμε για τις μεγάλες στρατηγικές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε εν όψει του 2050, όπου η μείωση των αέριων εκπομπών του θερμοκηπίου θα πρέπει να φτάνει μέχρι και το 95%”, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος. Αυτή η συζήτηση συνδέεται απόλυτα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας.
“Συζητώντας για ενέργεια δεν μπορούμε παρά να λάβουμε υπόψη μας την πρόσβαση στο ενεργειακό αγαθό, συνεπώς την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ενεργειακής αγοράς, άρα την παραγωγή προϊόντος και εργασίας από την ενέργεια, δηλαδή την πρόσβαση των πολιτών στα ενεργειακά αγαθά, τη μείωση του κόστους ενέργειας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς και την παραγωγή εργασίας και εθνικού προϊόντος, μέσα από το πρίσμα της προοπτικής του 2050”, υπογράμμισε ο Αν ΥΠΕΝ.
Επεσήμανε ότι η χώρα μας συμμετείχε στη διαπραγμάτευση για τα καινούργια εργαλεία της ΕΕ, όσον αφορά στην εμπορία δικαιωμάτων αέριων εκπομπών και στη παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα: “Όπως προκύπτει και από την τελευταία συνάντηση για το κλίμα στο Παρίσι, νέες πολιτικές έρχονται στο προσκήνιο, θέτοντας όμως παράλληλα και καινούργια ζητήματα, όπως παραδείγματος χάριν η τροποποίηση των οικονομικών εργαλείων δανειοδότησης και ενίσχυσης της αγοράς με βάση το κλιματικό αποτύπωμα. Είναι μια παγκόσμια συζήτηση όσον αφορά την αλλαγή των οικονομικών εργαλείων στη μάχη για την κλιματική αλλαγή, π.χ. τον αναπτυξιακό νόμο αλλά και τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Αυτή η συζήτηση προφανώς και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και πρέπει να επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας, διότι πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικές και καταναλωτικές συνήθειες. Είμαστε σε μια χρονική στιγμή στην πολιτική ζωή της χώρας όπου τα λόγια πολλών χρόνων γίνονται πράξη, ουσιαστικά και προς όφελος όλων, χωρίς διακρίσεις, ισότιμα και με διαφάνεια για όλους τους οικονομικούς παραγωγούς και όλους τους πολίτες”.
Επίσης ο Αν. ΥΠΕΝ ανέφερε ότι το «χρειάζεται ο σχεδιασμός ενός οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, άρα και ενεργειακού, το οποίο θα έχει μηδενικές εκπομπές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και να τροποποιηθούν και με εξοικονόμηση ενέργειας οι υπόλοιπες οικονομικές λειτουργίες. Η παραγωγική ανασυγκρότηση “οφείλει” να αποδείξει ότι υπάρχει οικονομική ανάπτυξη με περιβαλλοντική προστασία, εντός του πλαισίου της κλιματικής αλλαγής, ότι δηλαδή μειώνοντας τις αέριες εκπομπές υπάρχει προοπτική οικονομικής παραγωγής και εργασίας.
“Αυτή η συζήτηση είναι και επιστημονικά αναγκαία. Η ενεργειακή και η παραγωγική κοινότητα της χώρας μας μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει διέξοδος, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής πολιτικής. Εμείς ξεκινάμε με αρκετά μεγάλη αισιοδοξία. Η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τη χώρα δείχνει ότι γίνονται αυτές οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρω και τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε σαν χώρα να μπει στην τελευταία συζήτηση για το ΕTS ειδικό άρθρο για τη χώρα μας, με το οποίο χρηματοδοτείται με περίπου 500 εκατ. ευρώ ένα σημαντικό ποσοστό των έργων της ενεργειακής διασύνδεσης των νησιών.
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα της ενέργειας, λαμβάνοντας απαραίτητα υπόψη μας την παράμετρο του κλίματος. Είναι φιλόδοξος στόχος, αλλά δίνει σημαντικές δυνατότητες, γιατί η ενεργειακή αγορά και στο επίπεδο του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού είναι πολύ ισχυρή στην Ελλάδα. Αυτό το μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης δημιουργεί ένα ισχυρό ανάχωμα και στο φαινόμενο της φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό, που εμφάνιζε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος κλείνοντας την τοποθέτησή του.
 
Print Friendly, PDF & Email