Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος: “Σχεδιάζουμε την παραγωγική μηχανή των ελληνικών δασών “

 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018
Πραγματοποιήθηκε εχθές Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, η δεύτερη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων με αποκλειστικό αντικείμενο τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήθηκε στο Κοινοβούλιο το πρώτο Σχέδιο Αναφοράς για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση.

Η διαδικασία χάραξης της ΕΣΔ ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, όταν η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος έθεσε τις δικές της προτεραιότητες για το μέλλον των ελληνικών δασών τα επόμενα 20 χρόνια. Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση της συζήτησης στις δύο συναντήσεις δημόσιας διαβούλευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάιο, όπου συνολικά συμμετείχαν 240 άτομα και 90 φορείς. Τα συμπεράσματα της διαβούλευσης αποτέλεσαν το πρωτόλειο υλικό επεξεργασίας της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με στόχο τη διαμόρφωση αναφοράς για την ΕΣΔ.

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε η πρώτη αναφορά της Ομάδας Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση. Σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας, η στρατηγική αναλύεται και διαρθρώνεται σε τρεις οριζόντιους άξονες: α) διακυβέρνηση δασικού τομέα, β) απογραφή – παρακολούθηση, γ) έρευνα – καινοτομία και σε τέσσερις κάθετους άξονες: α) οικονομία του δάσους, β) κλιματική αλλαγή, γ) προστασία και δ) διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές. Για κάθε άξονα προτείνονται Γενικοί Στόχοι και Κατευθύνσεις Δράσεων, ώστε τα επόμενα 20 χρόνια τα δασικά οικοσυστήματα να γίνουν ένας σημαντικός τομέας της ελληνικής οικονομίας, που θα συμβάλλει στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας προς την αειφορία.

Στην ομιλία του στην Επιτροπή, ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε: “Μέσα από την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση στοχεύουμε στην ενίσχυση και προστασία της μεσογειακής δασοπονίας. Τα δασικά οικοσυστήματα μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομία καιστην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, μέσω της αειφορίας, της πολυλειτουργικότητας των δασών, της προσαρμοστικότητας, αλλά  και της  ενδυνάμωσης του  κοινωνικοοικονομικού τους ρόλου.  Σκοπεύουμε στην επιστροφή της εργασίας και της παραγωγής στην ύπαιθρο, που αντιστοιχεί στο 65% της χώρας, ώστε  να παράγονται ανταγωνιστικά προϊόντα με εξωστρέφεια,  άρα με τυποποίηση και πιστοποίηση. Και βέβαια όλη αυτή η διαδικασία να εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής“. 

Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, Κατερίνα Ιγγλέζη, δήλωσε: «Το ένα στοίχημα είναι η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση να είναι ρεαλιστική και με τη ματιά της στις προκλήσεις του μέλλοντος και το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι η εφαρμογή της. Και η εφαρμογή της προφανώς αφορά την παρούσα κυβέρνηση, ώστε να διασφαλίσει και τους αναγκαίους πόρους, αλλά κυρίως και το ότι θα αποτελέσει μια μακρόπνοη πολιτική, την οποία οφείλουμε να ελέγχουμε ως Κοινοβούλιο τα προσεχή έτη – ανεξάρτητα και πέρα από τα κυβερνητικά σχήματα».

Η δημόσια διαβούλευση συνεχίζεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nfs@prv.ypeka.gr και είναι διαθέσιμη για υποβολή αναλυτικών θέσεων. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν ειδικές ιστοσελίδες στο πλαίσιο της διαφάνειας της διαδικασίας (www.ypeka.gr –Δάση – Εθνική Στρατηγική για τα Δάση & Υλικό της Εθνικής Στρατηγική για τα Δάση).
Print Friendly, PDF & Email