Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξελισσόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στη ΒΙΠΕ Σίνδου, με βάση σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του Δήμου Δέλτα, κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Φάμελλος και Δώρα Αυγέρη.

Στην αναφορά τους κάνουν λόγο για τη μεγάλη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας αλλά και της δημοτικής αρχής για την περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής από τη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας, ειδικότερα όταν η εν λόγω μονάδα βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τον οικισμό της Σίνδου. Αναφέρονται επίσης, στην αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα αλλά και στην απουσία γνωμοδότησης της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κάτι που εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Τέλος, στην αναφορά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα έπρεπε να αποτελεί πρωτοβουλία του ΦΟΔΣΑ ΠΚΜ, του θεσμικά αρμόδιου φορέα διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να αποφευχθούν αντιθέσεις επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και να αποφευχθεί η επιπρόσθετη επιβάρυνση της περιοχής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Θέμα: «Υπόμνημα Δήμου Δέλτα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών υλικών»

Oι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης Σωκράτης Φάμελλος και Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη καταθέτουν προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως αναφορά το Υπόμνημα του Δήμου Δέλτα σχετικά με την υπό αδειοδότηση μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της εταιρείας «ERMONASSA Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

Στην επιστολή του Δήμου Δέλτα αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι υπάρχει σοβαρή ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για την περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής και σημειώνεται η απαράδεκτη εγγύτητα της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας με το όριο οικισμού της Σίνδου, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί υπόψη στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μονάδας. Στην επιστολή του Δήμου Δέλτα επισημαίνεται η αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, αλλά και η απουσία γνωμοδότησης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η σχετική γνωμοδότηση προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και η απουσία της δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα αλλά και κενά στη διαδικασία αδειοδότησης. Επιπρόσθετα μέσω της επιστολής του, ο Δήμος Δέλτα σημειώνει ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία του ΦΟΔΣΑ ΠΚΜ, δηλαδή του αρμόδιου φορέα της Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δυνατότητα που παρέχει στο ΦΟΔΣΑ το θεσμικό πλαίσιο. Η εμπλοκή του ΦΟΔΣΑ θα προλάμβανε αντιτιθέμενες και μη βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα επιφέρουν επιπρόσθετες περιβαλλοντικές πιέσεις στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτεται η επιστολή. Παρακαλούμε για την απάντηση, τις σχετικές ενέργειες και την ενημέρωσή μας σχετικά.

Αθήνα, 16/02/2021

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Δείτε την επιστολή του Δήμου Δέλτα εδώ Επιστολή Δήμου Δέλτα

Print Friendly, PDF & Email