Αναφορά για τα μεγάλα προβλήματα των ΔΕΥΑ της χώρας μας κατατέθηκε από τους αρμόδιους τομεάρχες Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ.Φάμελλο, Κ. Ζαχαριάδη, Θ. Πέρκα και Μ. Χατζηγιαννάκη, προς τους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομικών, με βάση το κείμενο των αποφάσεων της 32ης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2022. Με την αναφορά, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση, καθώς και την ανάληψη ενεργειών από τους Υπουργούς για τα ζητήματα και τις προτάσεις που παραθέτει η Ένωση των ΔΕΥΑ στις αποφάσεις της.

Στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις της ΕΔΕΥΑ για το μείζον θέμα του ενεργειακού κόστους, τόσο βραχυπρόθεσμα για τη μείωση των τιμολογίων ρεύματος και την οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ, όσο και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή αυτάρκεια των ΔΕΥΑ, μέσω της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και της συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες. Παράλληλα, επισημαίνονται και προτείνονται λύσεις για τις σοβαρότατες ελλείψεις, ιδίως σε επιστημονικό προσωπικό, αλλά και το μέτρο μείωσης του ΦΠΑ στο νερό από το 13% στο 6%. Η Γενική Συνέλευση εκφράζει επίσης την ανησυχία της για την ανάληψη του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν επισημάνει το θέμα της υπέρογκης επιβάρυνσης που υφίστανται οι ΔΕΥΑ λόγω του ενεργειακού κόστους ήδη, μέσω των ερωτήσεων 3235/14-2-2022 και 1171/30-11-2022, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει ουσιαστική απάντηση ή να έχουν αναληφθεί επαρκείς δράσεις μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομικών

Θέμα: Ποιες οι προθέσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των ΔΕΥΑ

Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σ.Φάμελλος, ο Βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, Κ. Ζαχαριάδης, η Βουλευτής Φλώρινας, Θ. Πέρκα, και ο Βουλευτής Εύβοιας, Μ. Χατζηγιαννάκης, καταθέτουν ως αναφορά προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομικών, τις αποφάσεις της 32ης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) της 2ας Δεκεμβρίου 2022, στις οποίες παρουσιάζεται το μείζον θέμα του μη διαχειρίσιμου ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ, και διατυπώνονται α) συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες προτάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους μέσω της θέσπισης ειδικού τιμολογίου ρεύματος και κάλυψης μεγαλύτερου μέρους της οικονομικής επιβάρυνσης που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, και β) συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα μέτρα προκειμένου οι ΔΕΥΑ να αποκτήσουν ενεργειακή αυτάρκεια, μέσω της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για έργα ΑΠΕ των ΔΕΥΑ, των φορέων με κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημόσιου ενδιαφέροντος και των ενεργειακών κοινοτήτων, και της διασφάλισης πρόσθετων χρηματοδοτήσεων για εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας.

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται οι σοβαρότατες ελλείψεις, ιδίως σε επιστημονικό προσωπικό, που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ, η ανησυχία της Γενικής Συνέλευσης για την ανάληψη του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και η ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ στο νερό από 13% σε 6% προκειμένου να ελαφρυνθούν οι πολίτες εν μέσω κρίσης ακρίβειας.

Επισυνάπτεται το κείμενο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΕΥΑ

Παρακαλούμε για την απάντησή σας ως προς τα συγκεκριμένα αιτήματα που διατυπώνονται στο κείμενο των αποφάσεων και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 9/12/2022

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Ζαχαριάδης Κώστας

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Print Friendly, PDF & Email