Κατατέθηκε χθες από τους Βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η επιστολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Παρέμβαση για τη διατήρηση του Αγροκτήματος της ιστορικής και πρωτοπόρας Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος», με την οποία αναλυτικά τεκμηριώνονται οι λόγοι της πλήρους αντίθεσή τους με τις μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας για μεταστέγαση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο χώρο του Αγροκτήματος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και ζητείται να τροποποιηθούν/καταργηθούν άμεσα οι επίμαχες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 296 του ν. 4975/2022 (ΦΕΚ Α’ 141) και να διατηρηθεί απρόσκοπτη η λειτουργία του Αγροκτήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 296 παρ.3 του ν. 4975/2022 (ΦΕΚ Α’ 141) στις 31/12/2022 καταργείται το ΝΠΔΔ διοίκησης και λειτουργίας του Αγροκτήματος  (“Ταμείο διοίκησης και διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης”) και θα απορροφηθεί από το ΑΠΘ.

Όπως όμως αναλυτικά αναφέρεται, η κατάργηση του θα δημιουργήσει τεράστια και ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά προβλήματα, θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, γεγονός που θα συμβάλλει περαιτέρω στην υποβάθμιση της Σχολής από την οποία θα αφαιρεθεί ο χώρος της έρευνας και της εφαρμογής μάθησης, γεγονός που δυστυχώς αποτελεί τη συστηματική προσπάθεια της Υπουργού η οποία υλοποιεί με επιμέλεια το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Δημόσια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι το σχέδιο μεταστέγασης του ΑΠΘ στο χώρο του Αγροκτήματος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που αφορά σε πάνω από 50.000 φοιτητές, ανακοινώθηκε χωρίς καμία διαβούλευση, δεν προκύπτει από κανένα σχεδιασμό, δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, έρχεται σε αντίθεση με τις ερευνητικές και ακαδημαϊκές δράσεις που υλοποιούνται στο αγρόκτημα ενώ συνεπάγεται την καταστροφή γης υψηλής παραγωγικότητας  σε αντίθεση  με τη Συνταγματική (άρθρο 24 παρ.1), Ευρωπαϊκή (COM (2006) 231) και Παγκόσμια (ΟΗΕ Agenta 21) προστασία της.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ζητούνται απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την κ. Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Παρέμβαση για τη διατήρηση του Αγροκτήματος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος»

Οι Βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτουν  προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορά την επιστολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Παρέμβαση για τη διατήρηση του Αγροκτήματος της ιστορικής και πρωτοπόρας Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος», στην οποία αναφέρονται τεκμηριωμένα τα ουσιώδη προβλήματα που δημιουργούνται από  την κατάργηση του ΝΠΔΔ διοίκησης και λειτουργίας του Αγροκτήματος και την απορρόφησή του από το ΑΠΘ ( σύμφωνα με το άρθρο 296 παρ.3 του ν. 4975/2022 (ΦΕΚ Α’ 141)). Ζητείται λοιπόν να τροποποιηθούν/καταργηθούν άμεσα οι επίμαχες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 296 του ν. 4975/2022 (ΦΕΚ Α’ 141) και να διατηρηθεί απρόσκοπτη η λειτουργία του Αγροκτήματος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Όπως αναλυτικά αναφέρεται, η κατάργηση του “Ταμείου διοίκησης και διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης” θα δημιουργήσει τεράστια και ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά προβλήματα, θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην υποβάθμιση της Σχολής στην οποία θα της αφαιρεθεί ο χώρος της έρευνας και της εφαρμογής μάθησης, γεγονός που δυστυχώς αποτελεί τη συστηματική προσπάθεια της Υπουργού η οποία υλοποιεί με επιμέλεια το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Δημόσια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι το σχέδιο μεταστέγασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο χώρο του Αγροκτήματος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος δεν προκύπτει από κανένα σχεδιασμό, δεν έχει προκύψει μετά από διαβούλευση, δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, έρχεται σε αντίθεση με τις ερευνητικές και ακαδημαϊκές δράσεις που υλοποιούνται στο αγρόκτημα ενώ συνεπάγεται την καταστροφή γης υψηλής παραγωγικότητας  σε αντίθεση  με τη Συνταγματική (άρθρο 24 παρ.1), Ευρωπαϊκή (COM (2006) 231) και Παγκόσμια (ΟΗΕ Agenta 21) προστασία της.

Επισυνάπτεται η επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

                                                                                                                       

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αμανατίδης Ιωάννης

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Γιαννούλης Χρήστος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Print Friendly, PDF & Email