Ανοίγει ο δρόμος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έργων λυμάτων σε 14 νέους οικισμούς της χώρας

Αθήνα, 04/03/2019

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την ένταξη 14 νέων οικισμών στο Πρόγραμμα «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων» για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, εγκρίνοντας μία νέα επικαιροποιημένη μεθοδολογία για τον τρόπο χαρακτηρισμού τους.

Με στόχο τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την κοινοτική Οδηγία για τα αστικά λύματα εκπονήθηκε η νέα μεθοδολογία η οποία διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στον χαρακτηρισμό των οικισμών και στην ένταξή τους στον σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Πλέον οι οικισμοί θα περιληφθούν άμεσα στον εθνικό σχεδιασμό για τα λύματα ώστε να μελετηθούν και να κατασκευαστούν τα αναγκαία έργα τα οποία θα συμβάλουν αποτελεσματικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη.

Οι οικισμοί που εντάσσονται στην κατηγορία Γ’ προτεραιότητας είναι:

 1. Αλιστράτη ΠΕ Σερρών
 2. Άσσηρος ΠΕ Θεσσαλονίκης
 3. Βερδικούσα ΠΕ Λάρισας
 4. Δίστομο ΠΕ Βοιωτίας
 5. Καβαλλάρι ΠΕ Θεσσαλονίκης
 6. Κάλαμος ΠΕ Ανατ. Αττικής
 7. Καλλονή ΠΕ Λέσβου
 8. Κωστακιοί ΠΕ Άρτας
 9. Κρουσώνας ΠΕ Ηρακλείου
 10. Μυτιληνιοί ΠΕ Σάμου
 11. Νέα Μανωλάδα ΠΕ Ηλείας
 12. Νέο Πετρίτσι ΠΕ Σερρών
 13. Σέλερο ΠΕ Ξάνθης
 14. Κάτω Σχολάρι ΠΕ Θεσσαλονίκης

Σημειώνεται ότι το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς προβαίνει σε συστηματικές ενέργειες ώστε η χώρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προβλέπει η κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και να αποφύγει την επιβολή προστίμων που θα επιβάρυναν τους εθνικούς πόρους.

Με αφορμή την ένταξη των 14 νέων οικισμών σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε:

«Ολοκληρώσαμε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή για πρώτη φορά ενός καινοτόμου, άρτιου επιστημονικά και αντικειμενικού εργαλείου για την κατάταξη των οικισμών της πατρίδας μας με βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Λύματα. Με την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας θα μπορούν περιοδικά να προκύπτουν οι οικισμοί προτεραιότητας, οι υποχρεώσεις της χώρας και η ένταξη των έργων σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Η συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων με ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ και ΕΔΕΥΑ αποδίδει καρπούς και κατοχυρώνει την αξιοπιστία στις διαδικασίες ένταξης των έργων λυμάτων.

Με την πρώτη εφαρμογή της μεθοδολογίας ανοίγει ο δρόμος για ένταξη σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 14 νέων οικισμών της χώρας μας. Με την ένταξή τους στον κατάλογο προτεραιότητας επιτυγχάνουμε επιτάχυνση έργων που θωρακίζουν την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους οικισμούς είναι σε περιοχές προστασίας της φύσης, με μόχλευση ευρωπαϊκών πόρων και με εξοικονόμηση εθνικών και δημοτικών πόρων».

Print Friendly, PDF & Email