Άρθρο Σωκράτη Φάμελλου στην Καρφίτσα για το Μετρό Θεσσαλονίκης, 07-06-2015

Για την πόλη, φορείς και πολίτες, αλλά και για την κυβέρνηση δεν υπάρχει δίλημμα: Το Μετρό πρέπει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό. Είναι το πιο χρήσιμο αναπτυξιακό έργο υποδομής για την πόλη, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται σήμερα στη χώρα.

Άρθρο Σωκράτη Φάμελλου στο voria.gr: Τελικά η Αριστερά ενδιαφέρεται για την πραγματική οικονομία;, 12-05-2015

Διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, αναπτύσσεται μια συζήτηση για τον προσανατολισμό των αριστερών και των συντηρητικών κομμάτων σε σχέση με την ψευδή αντίθεση «δημόσιος τομέας ή ιδιωτική οικονομία». Έτσι διαμορφώνονται δυστυχώς στερεότυπα, που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα, όπως ότι η νέα κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται μόνο με τους Δημόσιους υπαλλήλους, ότι οι αριστερές πολιτικές διογκώνουν το κράτος, ότι τα δεξιά και κεντροδεξιά κόμματα στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της ιδιωτικής οικονομίας και της αγοράς, κλπ.

Άρθρο Σωκράτη Φάμελλου στην Καρφίτσα: Τι Δημόσιο θέλουμε;, 06-05-2015

Δημόσια Διοίκηση – ένα ισχυρό κοινωνικό εργαλείο που απαιτεί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βαθιές τομές, ώστε να συνιστά ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό «Δημόσιο». Μια Δημόσια Διοίκηση που θα επιδρά άμεσα στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους με θετικά αποτελέσματα στην οικονομία. Ένα Δημόσιο που θα στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας μεταξύ πολίτη, επαγγελματία και Δημόσιας Διοίκησης.