Δηλώσεις Αν. ΥΠΕΝ και Εταίρων του προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου (24-05-2018)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε ότι «Η υλοποίηση του ολοκληρωμένου έργου LIFE IP στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας αποδεικνύει για άλλη μία φορά, την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μεγάλες τομές, ειδικά σε ζητήματα περιβάλλοντος που έμεναν στάσιμα για πολλά χρόνια. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της πολιτικής για το φυσικό κεφάλαιο, ώστε να επιτύχουμε ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, στηρίζοντας ταυτόχρονα και τις υπηρεσίες που τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες. Με ένα νέο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και διοίκησης των Προστατευόμενων Περιοχών προσελκύουμε ευρωπαϊκούς πόρους για το φυσικό περιβάλλον και τα προστατευόμενα είδη. Συνεργαζόμαστε και συμπλέουμε όλοι μαζί, πολιτική ηγεσία, αυτοδιοίκηση, παραγωγικοί φορείς, ΜΚΟ και κοινωνία, για να λύσουμε τα προβλήματα, να δημιουργήσουμε γνώση και εργαλεία και να στηρίξουμε τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη».

LIFE-IP 4 NATURA – “Επανεκκίνηση” για την προστασία της ελληνικής φύσης (24-05-2018)

Με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συντονιστικό ρόλο, 10 διαφορετικοί φορείς της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις τους, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο τόσο σε διάρκεια, όσο και σε προϋπολογισμό πρόγραμμα LIFE που έχει ποτέ εγκριθεί για την Ελλάδα. Κοινός στόχος όλων των εταίρων είναι η χώρα να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση, υλοποιώντας το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιοτήτων (2014-2020) και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάδειξη και την αποτελεσματικότερη προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας.

Παράταση της Υπουργικής Απόφασης για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου  

Παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, η Υπουργική Απόφαση 25794/24.5.2016 «Μέτρα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο -Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους».