Παρουσίαση της πρώτης Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης της Ελλάδας σχετικά με την εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ – Ατζέντα 2030.

Παρουσίαση της πρώτης Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης της Ελλάδας σχετικά με την εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ – Ατζέντα 2030.