Ομιλία Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ημερίδα “Η Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική”, 31-05-2016

Ομιλία Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ημερίδα “Η Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική” Αθήνα, 31/05/2017  ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – Η Ώρα της Ευθύνης» Συνδιοργάνωση: Π.Ε.Δ.Α – ΕΝ.ΔΑ – Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Χαιρετισμός Αν....

Χαιρετισμός Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ημερίδα «Η Διαχείριση των βιοαποβλήτων», 02-02-2017

Η διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων σήμερα στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από ισχυρή εξάρτηση από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής, αδυναμία έργων και απώλεια επενδύσεων στον τομέα, χρόνια αναβολή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, παραβιάσεις του περιβαλλοντικού δικαίου που οδηγεί σε χρηματικές κυρώσεις και καταδίκες, ενώ έργα δεκάδων εκατομμυρίων δεν λειτουργούν ή απαξιώνονται. Είναι ξεκάθαρη η ανάγκη ριζικής στροφής της διαχείρισης αποβλήτων σε νέα κατεύθυνση που σηματοδοτείται από ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων, ευθύνη του παραγωγού, σημαντική βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής και σταδιακή προσέγγιση σε μία πιο βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο μιας Κυκλικής Οικονομίας, σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων.

Συμμετοχή του Σωκράτη Φάμελλου, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ για τη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, 16-01-2016

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, με θέμα “Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α.” , το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Ιανουαρίου, στην Αλεξανδρούπολη. Ο βουλευτής χαιρέτησε την έναρξη του Συνεδρίου την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου ενώ το Σάββατο 16 Ιανουαρίου προέδρευσε στη συνεδρία με θέμα την «Ελληνική εμπειρία στη διαχείριση στερεών αποβλήτων».