Ερώτηση για την “Κατ’ εξαίρεση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ψυκτικών στο ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου”

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την “Κατ’ εξαίρεση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ψυκτικών στο ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου”

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην επί των άρθρων συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Κύρωση ΠΝΠ για το Μάτι”

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην επί των άρθρων συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Κύρωση ΠΝΠ για το Μάτι”

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης στη Διαρκή Μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την επί των άρθρων συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.” (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας “Μάτι Ξανά”.”