Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην επί των άρθρων συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Κύρωση ΠΝΠ για το Μάτι”

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην επί των άρθρων συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Κύρωση ΠΝΠ για το Μάτι”

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης στη Διαρκή Μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την επί των άρθρων συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.” (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας “Μάτι Ξανά”.”

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος κατά την ακρόαση φορέων για τις πυρκαγιές που πλήττουν τον Αμαζόνιο

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος κατά την ακρόαση φορέων για τις πυρκαγιές που πλήττουν τον Αμαζόνιο

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος κατά την ακρόαση φορέων για τις πυρκαγιές που πλήττουν τον Αμαζόνιο

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σχέδιο Νόμου “Κύρωση ΠΝΠ για το Μάτι”

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σχέδιο Νόμου “Κύρωση ΠΝΠ για το Μάτι”

Τοποθέτηση Σωκράτη Φάμελλου τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης στη Διαρκή Μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.” (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας “Μάτι Ξανά”.”