Ομιλία του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σ. Φάμελλου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, κατά την επεξεργασία και εξέταση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ α) για την Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε με το ν. 2540/1997 (Α΄249) & β) για την Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/1988 (Α΄253), σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (28-08-2018)

Ζούμε σε έναν πολύπλοκο και εύθραυστο πλανήτη. Σε αυτές τις συνθήκες, το περιβάλλον είναι, πλέον, ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Είναι ένα καθολικό αίτημα, μια καθολική ανάγκη.

Σήμερα, – που οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και η συμφωνία των Παρισίων είναι στοιχεία της παγκόσμιας πολιτικής πραγματικότητας και μπαίνουν στα προγράμματα όλου του δημοκρατικού προοδευτικού κόσμου, αλλά και όλων των εθνικών οντοτήτων-, για την Ελλάδα, η περιβαλλοντική διπλωματία αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο. Και αυτό, διότι η χώρα μας έχει σημείο αναφοράς το περιβάλλον, είναι παγκόσμια γνωστή για το περιβάλλον της.

Το περιβάλλον, για μας, είναι, ταυτόχρονα, ποιότητα ζωής αλλά είναι και ανάπτυξη. Η γεωπολιτική μας θέση μας δίνει ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, για να κάνουμε διπλωματία με το περιβάλλον.

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου για το Σ/Ν του ΥΠΕΝ με θέμα: “Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις” (23-01-2018)

Κυρίες και Κύριοι, Θέλω να πω εκ των προτέρων ότι, επειδή άκουσα όλους τους εισηγητές με πολύ προσοχή θέλω να διευκρινίσω πολλά ζητήματα που θα μας βοηθήσει να έχουμε και καλή σύνθεση στο τελικό αποτέλεσμα, γι’ αυτό και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα...

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα : “Ενημέρωση για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της απορρύπανσης του Σαρωνικού και της ναυαγιαίρεσης του Δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» ” (08/12/2017)

Κυρίες και Κύριοι, Συζητώντας ξανά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα του ναυαγίου του «Αγία Ζώνη» και έχοντας μαζί μας και συνεργάτες εκτός Βουλής, νομίζω ότι πρέπει να ορίσουμε καταρχήν δύο κεφάλαια, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν το περιεχόμενο της συζήτησης....