Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις για την αντιπυρική προστασία και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατέθεσαν τριάντα εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις για την αντιπυρική προστασία και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατέθεσαν τριάντα εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις για την αντιπυρική προστασία και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατέθεσαν τριάντα εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ερωτώντες βουλευτές επανέρχονται στο θέμα της αντιπυρικής προστασίας και της πρόληψης δασικών πυρκαγιών, λόγω ελλιπούς και μη εμπεριστατωμένης απάντησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), στη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος τον προηγούμενο μήνα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκαλύφθηκε επιπλέον ότι η ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν έχει λάβει μέτρα, μέχρι σήμερα, για την υλοποίηση των δράσεων που είχαν ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους ανωτέρω τομείς.

36 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση για την “Εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο σύνολο της χώρα”ς

36 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση για την “Εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο σύνολο της χώρα”ς

Ερώτηση για την «Εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο σύνολο της χώρας» κατέθεσαν τριάντα έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Tομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου. Η χωριστή συλλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων και η επεξεργασία τους με στόχο την παραγωγή κομπόστ τέθηκε ως προτεραιότητα, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 49/15-12-15, ΦΕΚ 174Α/15-12-15), ενώ με το άρθρο 228 του Νόμου 4555/2018 καθορίστηκε με σαφήνεια η υποχρέωση των ΟΤΑ α’ βαθμού για την οργάνωση και εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Πρόκειται για μία υποχρέωση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, λόγω των νέων υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2018/851.

Εκ νέου υπέβαλαν ερώτηση πενήντα έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την εξέλιξη των δικαστικών ερευνών για τη δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων

Εκ νέου υπέβαλαν ερώτηση πενήντα έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την εξέλιξη των δικαστικών ερευνών για τη δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων

Εκ νέου υπέβαλαν ερώτηση πενήντα έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την εξέλιξη των δικαστικών ερευνών για τη δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επανέρχονται στο θέμα, μετά από την ελλιπή απάντηση που έλαβαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ερώτηση που κατέθεσαν τον προηγούμενο μήνα, με την οποία ζητούσαν να ενημερωθούν για τη δικαστική έρευνα στις δανειοδοτήσεις των πολιτικών κομμάτων και τις δανειοδοτήσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Θυμίζουμε πως ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος απαντά στους βουλευτές ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε τρία μεγάλα ΜΜΕ, ο έλεγχος για κάποια ΜΜΕ πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά δεν δίνει καμία απάντηση για τα πολιτικά κόμματα.