Αναφορά Σωκράτη Φάμελλου για τον “Αποκλεισμό από τις προσλήψεις αναπληρωτών της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 2019-2020 της ειδικότητας ΠΕ85”

Αναφορά Σωκράτη Φάμελλου για τον “Αποκλεισμό από τις προσλήψεις αναπληρωτών της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 2019-2020 της ειδικότητας ΠΕ85”