Ερώτηση για την “Κατ’ εξαίρεση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ψυκτικών στο ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου”

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την “Κατ’ εξαίρεση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ψυκτικών στο ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου”

Ερώτηση για την “Έξωση του Κέντρου Υγείας Πύλης Αξιού από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται”

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υγείας για την “Έξωση του Κέντρου Υγείας Πύλης Αξιού από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται”