Τοποθέτηση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Ολομέλεια της Βουλής, για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εισάγονται επείγουσες ρυθμίσεις για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών (01-08-2018)

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι μεγάλο το φορτίο μιας τοποθέτησης στην Αντιπροσωπεία των Ελλήνων, μετά από την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών και προφανώς και ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων, αλλά και η συμπαράσταση σε όλους τους υπόλοιπους και τους συγγενείς τους, αλλά και αυτούς που έχουν δει και τις περιουσίες και τη ζωή τους να είναι σε μεγάλο κίνδυνο, οφείλει να χαρακτηρίζει και την τοποθέτησή μας. Γι’ αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και για τη δημοκρατική, αν θέλετε, προάσπιση αυτής της συζήτησης, διότι μια πιθανή τυμβωρυχία από πολιτικούς και δημοσιογραφικούς δρόμους πρέπει να μας βρίσκει προετοιμασμένους και αντίθετους.

Τοποθέτηση Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος” για διευκρινίσεις επί θεμάτων Δασικής Πολιτικής και Δασικής Νομοθεσίας (17/10/2017)

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Πήρα τον λόγο για να διευκρινίσω ορισμένα θέματα που αφορούν στη δασική πολιτική και στη δασική νομοθεσία, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό. Και η κ. Ράπτη έτσι έκλεισε και ο κ. Μανιάτης έκανε μια παρέμβαση σχετικά με την επίσκεψη...

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση τροπολογίας για την τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας στο σχέδιο νόμου Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες Διατάξεις (19/09/2017)

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση τροπολογίας για την τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας στο σχέδιο νόμου Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες Διατάξεις (19/09/2017)