Απάντηση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σ. Φάμελλου σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Καραθανασόπουλου με θέμα “Δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη Μεγαλόπολη” (12-03-2018)

Παρακολουθήστε την απάντηση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σ. Φάμελλου σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ν. Καραθανασόπουλου με θέμα “Δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη Μεγαλόπολη” (12-03-2018)

Απάντηση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σ. Φάμελλου σε Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Εύης Καρακώστα με θέμα “Σχετικά με την Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Σχιστού” (09-03-2018)

Παρακολουθήστε την απάντηση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σ. Φάμελλου σε Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Εύης Καρακώστα με θέμα “Σχετικά με την Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Σχιστού”  (09-03-2018)

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοτνος & Ενέργειας, Σ. Φάμελλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δημήτριου Μάρδα με θέμα: “Μυδοκαλλιέργειες: Σημαντικές απώλειες εσόδων για το δημόσιο η αδυναμία νέων αδειοδοτήσεων και οι παράνομες δραστηριότητες” (08-12-2017)

Παρακολουθήστε την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δημήτριου Μάρδα με θέμα: “Μυδοκαλλιέργειες: Σημαντικές απώλειες εσόδων για το δημόσιο η αδυναμία νέων αδειοδοτήσεων και οι παράνομες δραστηριότητες” (08-12-2017)