Ομιλία του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σ. Φάμελλου στην Ολομέλεια, κατά συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 1. «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε με τον ν. 2540/1997 (Α΄ 249)» και 2. «Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με τον ν. 1818/1988 (Α΄ 253), σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος». (30-08-2018)

Τα θέματα του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ουσιαστικά και κρίσιμα ζητήματα. Συνδέονται αναπόσπαστα και με την επιβίωση του πλανήτη και των πολιτών, αλλά και με τα θέματα ανάπτυξης και οικονομίας.

Νομίζω ότι είναι σαφέστατα αντιεπιστημονική θέση να παραγνωρίζουμε και να υποτιμούμε τα σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η Συμφωνία για το περιβάλλον μας δίνει μια δυνατότητα να πετύχουμε και μια προοδευτική πολιτική συμφωνία σε επίπεδο πλανήτη και αυτό είναι επιδίωξή μας.

Θεωρούμε ότι και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, αλλά και η Συμφωνία των Παρισίων αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο προοδευτικά πολιτικά κείμενα, συμφέρουν την Ελλάδα και σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικά. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, και σε επίπεδο περιβαλλοντικής διπλωματίας, αλλά και στην άσκηση της ελληνική περιβαλλοντικής πολιτικής σαφέστατα τοποθετούμαστε σ’ αυτές τις συμμαχίες.

Τοποθέτηση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Ολομέλεια της Βουλής, για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εισάγονται επείγουσες ρυθμίσεις για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών (01-08-2018)

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Ολομέλεια της Βουλής, για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εισάγονται επείγουσες ρυθμίσεις για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών (01-08-2018)

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σ. Φάμελλου σε επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Ι. Σαρίδη, με θέμα “Ανατροπή Φορτηγού στη Χαλκιδική” (11-05-2018)

Παρακολουθήστε την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σ. Φάμελλου σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Ι. Σαρίδη, με θέμα “Ανατροπή Φορτηγού στη Χαλκιδική” (11-05-2018)