ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Άμεση έκδοση του ΠΔ Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα.

Ένας από τους σημαντικότερους οικοτόπους της χώρας είναι το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα το οποίο αποτελεί έναν σημαντικό βιότοπο με αυξημένη βιοποικιλότητα για πολλά είδη άγριων ζώων, ιδιαίτερα πουλιών. Αποτελεί δε, και έναν από τους δύο πνεύμονες οξυγόνου της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι σήμερα για το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, όπως και για τα υπόλοιπα αντίστοιχα πάρκα της χώρας, διαπιστώνεται η έλλειψη ενός συνεκτικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία και διαχείρισή τους. Όλα έχουν θεσπιστεί με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), πολλές από τις οποίες ακυρώνονται από το ΣτΕ το οποίο ζητεί το θεσμικό πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιοχές να κατοχυρώνεται με προεδρικό διάταγμα (ΠΔ).

Αποτέλεσμα αυτού του μη συνεκτικού θεσμικού πλαισίου που ισχύει μέχρι σήμερα είναι ότι κατά την περίοδο που μεσολάβησε μεταξύ της λήξης ισχύος της πρώτης ΚΥΑ 14874/3291 ΦΕΚ Β 687/6-7-1998 για την προστασία της περιοχής και της δημοσίευσης της νυν ισχύουσας ΚΥΑ αρ.12966/2009 εκδόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες άδειες για την ανέγερση και την λειτουργία δραστηριοτήτων εντός του Εθνικού Πάρκου, για τις οποίες, ουδέποτε ζητήθηκε η γνωμοδότηση του οικείου Φορέα Διαχείρισης ενώ σε πολλές από αυτές δεν υπήρξαν οι ανάλογες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι είναι επιτακτική η ανάγκη επίσπευσης της έκδοσης του σχετικού ΠΔ για την προστασία της περιοχής, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω, έχει καταρτιστεί εδώ και αρκετό καιρό και απομένει η υπογραφή και δημοσίευσή του.

Παράλληλα, οι  Φορείς  Διαχείρισης  έχουν  την  αρμοδιότητα  να  ασκούν διοίκηση  και  διαχείριση,  αλλά  δεν  διαθέτουν  εκτελεστική  εξουσία.  Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν δικαιοδοσία επιβολής κυρώσεων στις περιοχές ευθύνης τους αλλά ασκούν εποπτεία σε αυτές. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από ένα πλέγμα συναρμόδιων υπηρεσιών με τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους.

Επιπρόσθετα και μέχρι την έκδοση του ΠΔ είναι αναγκαία η αναστολή των αδειών δόμησης και αδειών εγκατάστασης δραστηριοτήτων έτσι ώστε και αυτές να εναρμονισθούν με τους κανόνες προστασίας και διαχείρισης που θα προβλέπονται από το εν λόγω ΠΔ.

Με δεδομένο ότι η αποτελεσματική προστασία των Εθνικών Πάρκων αποτελεί συνταγματική επιταγή κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος,

Eρωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Θα προχωρήσετε στην άμεση υπογραφή και δημοσίευση του σχετικού ΠΔ για την αποτελεσματική προστασία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα;
  • Θα υπάρξει αναστολή αδειών δόμησης και εγκατάστασης δραστηριοτήτων μέχρι την δημοσίευση του ΠΔ, έτσι ώστε αυτές να εναρμονισθούν με το περιεχόμενό του;
  • Θα προχωρήσετε σε αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε ο έλεγχος της τήρησης των προβλέψεων και των όρων του σχετικού ΠΔ να γίνεται από μία αρχή και να καταστεί αποτελεσματικός;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Λίτσα

 

Print Friendly, PDF & Email