Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων με το σύνθημα “It’s time for restoration”, της γραμματείας της Συνθήκης Ramsar, επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει κράτη, φορείς και πολίτες να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στους υγροτόπους και να στηρίξουν εμπράκτως τοπικές και διεθνείς δράσεις αποκατάστασης. Μέχρι σήμερα, σχεδόν το 90% των υγροτόπων του κόσμου έχουν υποβαθμιστεί ή χαθεί. Χάνουμε υγροτόπους τρεις φορές πιο γρήγορα από τα δάση και για αυτό οφείλουμε να αντιστρέψουμε την ταχεία απώλειά τους.

Στην Ελλάδα απαντώνται γύρω στους 1.400 υγροτόπους διεθνούς σημασίας που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και δίκτυα. Οι περισσότεροι ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 και δέκα (10) από αυτούς είναι Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ramsar. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες φιλοξενούν ένα σημαντικότατο τμήμα της βιοποικιλότητας της χώρας μας και της Ευρώπης ενώ, εκπληρώνουν βασικές λειτουργίες στην ανθρωπότητα όπως η παροχή γλυκού νερού, τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες, η προστασία της βιοποικιλότητας, ο έλεγχος των πλημμυρών, η αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Οι υγρότοποι αποτελούν τις πιο ευάλωτες στην κλιματική κρίση περιοχές που μαζί με τη ρύπανση και την υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων οδηγούν στην απώλεια φυσικού κεφαλαίου, της βιοποικιλότητας. Η υποβάθμιση των υγροτόπων οδηγεί στην απώλεια των υπηρεσιών που παρέχουν, από́ τις οποίες εξαρτάται η ευημερία των τοπικών κοινωνιών και η λειτουργία της οικονομίας.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ως βασική στρατηγική την προστασία των περιοχών αυτών και για το λόγο αυτό είχαν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες όπως είναι η ένταξη νέων περιοχών στο Δίκτυο NATURA 2000 και η ολοκλήρωση του εθνικού δικτύου, η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, η εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των σχετικών Π.Δ., προκειμένου να καλυφθεί ένα τεράστιο κενό στο πλαίσιο διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. H κάλυψη αυτού του θεσμικού κενού θα έδινε τη δυνατότητα εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών και σχεδίων διαχείρισης, αυξάνοντας τις προοπτικές επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων.

Η ανεπάρκεια και η προχειρότητα που επιδεικνύει η κυβέρνηση της ΝΔ στα ζητήματα προστασίας και διαχείρισης της φύσης, αλλά και η άσκηση πολιτικών που θεωρούν το περιβάλλον αντίπαλο, εντείνουν και επιταχύνουν την υποβάθμιση των υγροτόπων. Πλήθος καταστροφικών διατάξεων θεσπίστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια υποβαθμίζοντας την προστασία της βιοποικιλότητας με κορυφαίο τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο 4685/2020 που κατάργησε τους Φορείς των προστατευόμενων περιοχών και καθυστερεί την ολοκλήρωση των Ε.Π.Μ. και των Σχεδίων Διαχείρισης που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πλήθος χαριστικών ρυθμίσεων όπως η διατήρηση των τελεσίδικα κατεδαφιστέων αυθαιρέτων σε αιγιαλό, λίμνες και ρέματα, το άρθρο 218 του Ν. 4782/21 που τεμαχίζει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, αλλά και άναρχες χωροθετήσεις έργων, λόγω της παντελούς έλλειψης πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τα υγροτοπικά συστήματα της χώρας. Η προστασία του περιβάλλοντος υπάρχει μόνο στα υποκριτικά επικοινωνιακά τεχνάσματα για τη σημερινή κυβέρνηση αφού, οι καταδίκες και οι παραπομπές της χώρας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για παραβιάσεις Οδηγιών καταδεικνύουν πως οι πολιτικές της οδηγούν σε λάθος κατεύθυνση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί η περίπτωση της Λίμνης Κορώνειας, για την οποία ενώ προηγήθηκε μια επικοινωνιακή καταιγίδα του ΥΠΕΝ το 2019-2020, σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, εφόσον κανένα έργο ή δράση δεν προχώρησε 4 χρόνια ενώ η Ε.Ε. ανοίγει ξανά το ζήτημα παραπομπής της Ελλάδας.

Είναι προφανές ότι η προστασία και η διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας, της παγκόσμια γνωστής ελληνικής βιοποικιλότητας πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης. Για το λόγο αυτό απαιτείται σύντομα μία πολιτική αλλαγή στη χώρα μας και μια προοδευτική κυβέρνηση που θα προστατεύει τις προστατευόμενες περιοχές και τους υγροτόπους από τα καταστροφικά αποτελέσματα της πολιτικής Μητσοτάκη.

Print Friendly, PDF & Email