Το φετινό σύνθημα της Παγκόσμιας Μέρας Βιοποικιλότητας που είναι «Οι λύσεις μας είναι στη φύση» τονίζει την ελπίδα, την αλληλεγγύη και τη σημασία της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα για τη δημιουργία ενός μοντέλου ζωής για το μέλλον σε απόλυτη αρμονία με τη φύση.

Η αποκατάσταση και η προστασία των οικοσυστημάτων αναδεικνύεται πλέον, στην παγκόσμια συζήτηση, ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και κυρίως αυτών που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στην εξάλειψη της φτώχειας, στην επισιτιστική ασφάλεια, στην προστασία των υδάτων και της βιοποικιλότητας.

Το 2020, είναι η χρονιά που, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να σηματοδοτήσει την ισχυρή βούληση των κρατών για «την επιπεδοποίηση της καμπύλης» απώλειας της βιοποικιλότητας προς όφελος των ανθρώπων και όλης της ζωής στη Γη. Μια μάχη που συνδέεται άρρηκτα με τη μάχη κατά της πανδημίας και την πρόληψη αντίστοιχων υγειονομικών κρίσεων.

Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2030 περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις. Τη διεύρυνση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών σε όλη την ΕΕ, με αυστηρή προστασία για περιοχές με πολύ υψηλή βιοποικιλότητα και κλιματική αξία, τη διαμόρφωση Σχεδίου για την Αποκατάσταση της Φύσης, με συγκεκριμένους στόχους, μαζί με δράσεις για τον αγροτικό τομέα, τα δάση, το αστικό περιβάλλον, τα υδάτινα οικοσυστήματα, την αποκατάσταση ποταμών και ένα νέο, ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση της, με τη συμμετοχή οικονομικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, με αυξημένη χρηματοδότηση.

Στη χώρα μας, κατά τη θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν πολύ θετικά βήματα, με την επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου Natura 2000, τη θέσπιση του Νόμου για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, την εκκίνηση του έργου των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, που οδήγησαν στο να έχουμε επιτέλους στην πατρίδα μας μία ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας της φύσης. Διεκδικήθηκε και ξεκίνησε επίσης και το μεγάλο Ολοκληρωμένο Έργο LIFE-IP 4 Natura, 8-ετούς διάρκειας και προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, που θα δώσει πρόσθετα εργαλεία στον τομέα των σχεδίων δράσης, μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ακαδημαϊκούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και την αυτοδιοίκηση ενώ, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση και προγράμματα για όλους τους φορείς των περιοχών Natura 2000. Στηρίξαμε το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000– για το οποίο γιόρταζε χθες η Ευρώπη.

Δυστυχώς η κυβέρνηση της ΝΔ ακολουθεί το ακριβώς αντίθετο δρομολόγιο. Ασκεί μία πολιτική που είναι σε αντίθεση με τους στόχους της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, καθώς καταργεί το αποκεντρωμένο και συμμετοχικό μοντέλο Διοίκησης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στερώντας από τους Φορείς Διαχείρισης το γνωμοδοτικό τους χαρακτήρα, ακυρώνοντας τις δράσεις φύλαξης και αμφισβητώντας το «σήμα κατατεθέν» του κάθε τόπου, αφού οι νέες Διοικητικές μονάδες δε θα αντιστοιχούν με τις περιοχές προστασίας. Δυναμιτίζει επιπλέον, το πλαίσιο των χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές, καθυστερώντας παράλληλα το έργο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Με το νέο νομοσχέδιο για τον Τουρισμό, επιφέρει ακόμα ένα πλήγμα στο περιβάλλον, στους αιγιαλούς και στα δασικά οικοσυστήματα. Προωθεί το έργο της εκτροπής του Αχελώου για άρδευση, καθυστερώντας τα τοπικά έργα της Θεσσαλίας, σε μία εποχή μάλιστα που δίνεται έμφαση στην αποκατάσταση της φυσικής ροής των ποταμών και ενώ διαμορφώνεται ένα καινούργιο πλαίσιο για την αγροτική πολιτική, με έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στη θέσπιση αγρο-οικολογικών στόχων.

Η κυβέρνηση προσπαθεί, με κάθε τρόπο, να μας πείσει για το «πράσινο» προφίλ της με μία κούφια επικοινωνιακή στρατηγική. Τα πεπραγμένα της όμως, μέχρι σήμερα, οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα. Σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης και απαξίωσης της ελληνικής βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, εμείς θα είμαστε απέναντι, όπως απέναντί της θα είναι όλοι οι φορείς του περιβάλλοντος, οι οργανώσεις, η κοινωνία και η νέα γενιά.

Print Friendly, PDF & Email