Ο Σ. Φάμελλος κατά τη δευτερολογία του στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου αναφέρθηκε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ και προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

Ο κος Χατζηδάκης είναι υπόδουλος του ψευδούς σεναρίου που έφτιαξε για τη ΔΕΗ.

Δημιούργησε τον κίνδυνο “της έκθεσης των ορκωτών” στις 24/9, επειδή έπρεπε να δικαιολογήσει τις αναίτιες αυξήσεις.

Όμως, όπως αποδεικνύεται σήμερα, “η έκθεση” των ορκωτών λογιστών αφορά αποκλειστικά την τήρηση των λογιστικών προτύπων και όχι τον χρηματοοικονομικό έλεγχο της επιχείρησης και τη διατύπωση γνώμης εκ μέρους των ορκωτών.

Ο κύριος Χατζηδάκης ενώ γνώριζε ότι οι ορκωτοί δεν θα εξέφραζαν γνώμη επί της βιωσιμότητας της ΔΕΗ, έφτιαξε ένα κινδυνολογικό σενάριο για να δικαιολογήσει τις αυξήσεις των τιμολογίων.

Το έγγραφο των ορκωτών λογιστών ξεκαθαρίζει ότι κάνουν, ως οφείλουν, έλεγχο στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ, για να διαπιστώσουν αν τηρήθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 34. Σημειώνεται δε, ότι δεν εκφράζουν γνώμη ελέγχου, καθώς αυτό προβλέπεται μόνο στις οικονομικές καταστάσεις έτους και όχι εξαμήνου.

Δυστυχώς ο δρόμος που έχει επιλέξει ο κος Χατζηδάκης είναι ολισθηρός. Δεν αρκείται στην δίχως όρους ιδιωτικοποίηση των ενεργειακών εταιριών της χώρας αλλά, παραπληροφορεί εσκεμμένα τους πολίτες.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια, το κολάζ ανακοινώσεων δεν πέτυχε. Από όλα τα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα, προκύπτει ότι απλά επιχαίρει για τα αποτελέσματα της ΔΕΗ του πρώτου εξαμήνου του 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδού τα κομμάτια του παζλ

Χατζηδάκης: έχει αρθεί η ουσιώδης αβεβαιότητα που υφίστατο

Οικονομικές καταστάσεις, σελ. 59: η Διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι η ορθή αφού έλαβε υπόψη έναν ευρύ κύκλο παραγόντων και ότι έχει αρθεί η ουσιώδης αβεβαιότητα που υφίστατο την 31.12.2018.

Χατζηδάκης: Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Παρακολουθείστε τη δευτερολογία εδώ

Δείτε απόσπασμα της έκθεσης [ΕΥ ΔΕΗ]

Print Friendly, PDF & Email