Εκδόθηκε η ΚΥΑ για εκγύμναση και αγώνες κυνηγετικών σκύλων στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές
 Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
Εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2437 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη «Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.)».
Με την απόφαση αυτή εκσυγχρονίζεται, μετά από 14 χρόνια, το νομικό πλαίσιο στις δημόσιες και ιδιωτικές ΕΚΠ για:
·        τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται Ζώνες εκπαίδευσης σκύλων στις ΕΚΟ, όσο και για
·        τους Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων Σκύλων στις περιοχές αυτές, αφού πια συμπεριλαμβάνονται και οι ιχνηλάτες σε αυτούς.
Στην απόφαση καθορίζονται οι δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούνται για την ευζωία των ζώων, τον εμβολιασμό τους, τα βιβλιάρια και τη σήμανσή τους, καθώς και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών.
Σε σχέση με την καταργούμενη απόφαση του 2004, επιτρέπεται η εκγύμναση και οι αγώνες σε ορεινή πέρδικα αφού:
·        υπάρχουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος θετικά πληθυσμιακά δεδομένα για το είδος
·        τίθενται σοβαρές προϋποθέσεις που δεν θα πλήξουν το είδος, όπως η σύνταξη ειδικής έκθεσης από τον υπεύθυνο δασολόγο της ΕΚΠ, καθώς και η αποφυγή υβριδισμού.
Με την απόφαση αυτή συμπληρώνεται και εκσυγχρονίζεται συνολικά το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την κυνοφιλία στη χώρα μας, μετά και την υπουργική απόφαση του Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την οποία επιτράπηκαν αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων ιχνηλατών, με σεβασμό στα είδη της άγριας πανίδας, τήρηση των κανόνων ευζωίας και εξασφάλισης της υγείας τους.
Print Friendly, PDF & Email